Klubbstipendier

Norsk Bridgeforbund lyser ut to stipendier i 2012 til klubber som har gjort en god innsats for å rekruttere nye spillere, utvikle nye bridgetilbud, og som har jobbet systematisk med å forbedre miljøet i klubben. Stipendiet gis for å legge til rette for å videreføre arbeidet som er startet opp, eller til å gjennomføre tiltak innenfor rekruttering, medlemstilbud og miljø i klubben.

Klubbstipendier

Fakta om klubbstipendiene:

• Nomineringsperioden er fra 15. august til 15. oktober
• Mottakerne av stipendiene for 2012 offentliggjøres 1. november
• Juryen består av Jan Aasen, Per Watz og Knut Brinchmann.
• Stipendiene for 2012 er på 20.000 kroner hver.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
- Klubbens navn
- Beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til
- Planlagt gjennomføringsperiode
-  Ansvarlig person for tiltaket

Søknaden sendes til bridge@bridge.no og merkes "Søknad om klubbstipend"