Klubbkvelder på BBO (oppdatert)

UTV har besluttet at klubbkvelder inntil videre kan avholdes på BBO. Det gjør at klubbene kan opprettholde sin aktivitet, og vi bridgespillere få gjøre det vi liker aller mest! 

Klubbkvelder på BBO (oppdatert)

Brukerveiledninger for hvordan klubben kan gjennomføre dette. Brukerveiledningen inneholder bilder og tekst for oppsett av turneringen og hvordan spillerne deltar (for de som ikke er så vant med BBO fra før av). 

Turneringsformater:
Clocked: Mitchellturnering, hvor NS-parene spiller på samme bord hele turneringa, mens ØV-parene flytter rundt. Dette gir to resultatlister; ei for NS og ei for ØV.

Unclocked: Ubegrensa tid per runde; man bytter etter hvert som man er ferdige. Det første bordet som er ferdig med en runde venter til neste bord er ferdig og får sine motstandere derfra, osv. Man kan spille forskjellige runder på de forskjellige bordene. Det kan bli lang venting, spesielt etter siste runde. Et format vi ikke anbefaler.

Survivor: Turneringa skaller av nedenfra etter et visst antall runder. Det blir et slags sluttspill for de som "overlever". Et format vi ikke anbefaler.

Swiss: =monrad. Lederparet møter nr. to, nr. tre møter nr. fire osv. for hver runde. Gjenmøter godtas, så man kan møte samme par flere ganger. Uansett er dette det formatet vi anbefaler.

Beregningsmåter:
Matchpoints: Vanlig parberegning, med resultat i prosent.

Total points: Totalskår, man summerer de oppnådde skårene på hvert spill (f.eks. +1430-620+50-140 osv).

IMPs: Vanlig IMP-beregning; IMPs across the field, hvor IMPene skaleres ned (deles på antall sammenlikninger), slik at du f.eks. får +10 IMP for å melde en soneutgang når alle andre spiller delkontrakt.


Brukerveiledning for hvordan man melder seg på turnering og spiller på BBO.

For å sikre både NBFs og klubbens økonomi i en krevende situasjon, så ønsker vi at klubbene krever inn en kveldsavgift for turneringene, og at ordinær serviceavgift betales. Dette sikrer at driften for forbundet kan opprettholdes, men også at klubben får inn midler til å feks dekke husleie osv. 
Om klubben har VIPPS kan man enkelt kreve inn betaling via det, alternativt kan det løses ved at man vippser klubbens kasserer (eller annen person). 

I etterkant av turneringen kan den rapporteres til NBF på ulike måter:

  • En i klubben taster inn resultatene i Ruter og rapporterer på ordinær måte. Serviceavgift, handikapoppdatering og mesterpoeng går automatisk. Klubbens hjemmesiden vil inneholde den vanlige infoen. 
  • Bare sluttresutlatet tastes inn i Ruter og rapporteres. Serviceavgift, handikapoppdatering og mesterpoeng går automatisk. 
  • Lenke til resultatet sendes NBFs administrasjon. Serviceavgift og klubbpoeng registreres manuelt. Ingen resultat på klubbens hjemmeside, om ikke klubben selv legger lenke til resultatet på BBO i en nyhetssak.

Vi ønsker at disse kveldene skal avholdes av klubber/kretser. Flere klubber kan gjerne gå sammen, men vi ønsker ikke at turneringene skal være åpne for "alle". Det betyr at man på forhånd må lage en liste over godkjente brukernavn til turneringen. Vi anbefaler derfor klubber som vurderer å ha klubbkvelder på BBO om å allerede nå sette i gang å samle inn brukernavn.
Merk også at profilen på bridge.no har et felt for brukernavn på BBO. Turneringen må avholdes med minst 18 spill.

Videre oppfordrer vi sterkt til god nettskikk ved spilling. Vi har tidligere fått henvendelser om ufinheter, trakassering osv. ved spilling på BBO. Det vil vi ikke ha noe av, og vi forventer at alle som deltar opptrer på samme måte som de ville gjort ved en klubbkveld. Det kan også være mange som ikke er vant til nettspilling, de skal vi hjelpe og sørge for at har en god opplevelse. 

Denne saken kommer til å oppdateres med mer info så fort vi har det klart.

Slik melder du deg på turneringer på BBO (video):

Melde og spille på BBO

Å manøvrere på BBO - praktiske tips

 Andre nyttige videoer

(NB! skjermbildet kan se litt anderledes ut, siden BBO har kommet med ny versjon, men stegene man må gjennomføre og prinsippene er de samme)

Legge til venner på BBO

Chat til bordet, turneringen og privat til venner (på engelsk)