Klubber: Bli med på NBF organisasjonsdager

NBF organisasjonsdager er årets viktigste arrangement. Der vil tillitsvalgte fra hele landet møtes og forme agendaen for de to neste årene. Alle klubber er invitert, og vi håper DU sier i fra til ditt klubbstyre dersom du kan tenke deg å delta.

Les mer: https://www.bridge.no/Organisasjon/Organisasjonsdager

Meld på: https://no.surveymonkey.com/r/NBFOrgDager2021

Klubber: Bli med på NBF organisasjonsdager

Reis sammen - utrett mer

Reiser dere to sammen fra klubbstyret er sjansen større for at dere får gjennomført tiltak når dere kommer hjem. Dessuten er det hyggelig.

Bli kjent med NBFs aktiviteter og medarbeidere

NBFs administrasjon er tilgjengelige på stand/"help desk" hele fredagen før det braker løs. Der kan du spørre om absolutt alt som er relevant for klubben deres. Ønsker dere å starte kurs for barn/unge på skoler, men vet ikke hvordan? Spør Sofie eller Marianne, så legger vi en plan sammen? Vil dere se på hvilke muligheter som finnes på klubbens hjemmeside? Spør oss. Trenger du et lynkurs i Ruter? Spør Allan. Mener du veien NBF har staket ut er helt feil? Da kan du snakke med alle kretslederne i Norge på fredag (som med all sannsynlighet vil representere sin krets på Bridgetinget 2022) og fortelle hvorfor DIN strategi er bedre!

På organisasjonsdagene treffer du hele NBFs styre, NBFs administrasjon, og vi vil lytte til hvor skoen trykker i bridge-Norge.

Re-rekruttering: Grip sjansen nå! 

Det koster litt å sende representanter til organisasjonsdagene (reise og opphold dekkes av den enkelte klubb), men om det er én gang i bridgeklubbens historie det er lurt å investere litt, så er det nå! 

Vi har mistet to år med nyrekruttering, mange medlemmer har falt fra av naturlige årsaker. Nettbridgen skal finne sin plass parallelt med fysisk bridge, og det er ennå en skepsis i befolkningen til å møtes fysisk. Det er mange bridgeklubber som kommer til å slite med å starte igjen i høst. Vi er nødt til å brette opp ermene og gripe mulighetene som ligger der:

Mulighetene er mange og store. Endringer i arbeidshverdagen til mer digital jobbing med hjemmekontor har frigjort mye tid for mange. Både unge og gamle er lei det digitale, og ønsker å møtes fysisk til stimulerende sosiale aktiviteter. Korona-hverdagen har vist oss verdien av å ha et godt nettverk.

På organisasjonsdagene skal vi skissere prosjektet og fordele 270 000 fra rekrutteringsbudsjettet på gode tiltak. 

Du kjenner noen som vil bli glad for å bli invitert tilbake. Hvem??


 

Les mer

Meld på