Junior-camp på Lovund avlyst

Etter råd fra kommunelegen har Helgeland juniorbridgeklubb sett seg nødt til å avlyse helgens juniorbridgearrangement på Lovund. 

Totalt var det ca 110 mennesker som skulle delta på arrangementet, hvorav i overkant av 80 barn. Men med den rådende situasjonen vedrørende corona-viruset er det ikke anbefalt å arrangere så store arrangement. Helgeland JBK og NBF er veldig lei oss for at dette ble konklusjonen, men vi må følge de råd og anbefalinger vi får fra offentlige myndigheter.

Helgeland JBK håper å kunne få til arrangementet på et senere tidspunkt.