Julegave fra styret til alle medlemmer, kretser og klubber

Se videoen under for en julegave fra NBF til alle medlemmer, kretser og klubber: 

Julegave fra styret til alle medlemmer, kretser og klubber


Mer info om dette kommer på nyåret - men kort kan nevnes:

  • Nye hjemmesider utvikles i samarbeid med Digimaker - NBFs leverandør av IT-tjenester
  • De nye sidene vil tilbys både kretser og klubber
  • All funksjonalitet er inkludert for alle fra start av, med unntak av eget domene
  • KlubbAdministrasjon vil innarbeides i sidene
  • Ny publiseringsløsning som er langt mer fremtidsrettet og moderne enn dagens
  • Større fleksibilitet til å bygge sidene slik man ønsker, men samtidig enkelt og basert på maler for de som vil ha det "enkelt"
  • Store muligheter for å utvikle tilleggsfunksjonalitet i fremtiden (det kan være at noe av det blir abonnementsbasert for klubb/krets)
  • Opplæring og webinar tilbys våren 2024
  • Målet er at alle klubber/kretser som ønsker det skal ha operativ ny hjemmeside senest sommeren 2024

NBFs styre og administrasjon håper julegaven faller i smak og gleder oss til å jobbe med dette sammen med dere!