Juksesak avgjort i Domskomitéen

NBFs Domskomité har avgitt dom i sak fra 2020 hvor ett makkerpar var beskyldt for å jukse i turneringer på nett.

Juksesak avgjort i Domskomitéen

Dommen lyder:
"Etter en samlet vurdering har Domskomitéen kommet til at reaksjonen («forføyningen») som skal ilegges etter Disiplinærreglementet § 12-5 bokstav e, bør være:

  1. Spiller NN og Spiller MM utelukkes fra å delta i spill som foregår i regi av noen av NBF’s organisasjonsledd fram til 01.01.2025.
  2. Spillerne kan ikke danne par før etter 01.01.2026.
  3. Vedtak offentliggjøres."

Saken ble først behandlet i NBFs Disiplinærkomité. I forhold til dommen fra Disiplinærkomitéen har Domskomitéen avkortet utestengelsen basert på lang saksbehandlingstid. Den lange saksbehandlingstiden skyldes at etterforskerne har brukt mye tid på å gjennomgå parets spill på nettet. 

Dommen er delt med spillernes klubb(er) og krets(er), og den er rettskraftig.