Innkalling til Bridgetinget 2024

I tråd med NBFs vedtekter §5-2 er det i dag sendt innkalling til Bridgetinget 2024 til alle NBFs kretser med kopi til NBFs styre, kontrollkomite, valgkomite, disiplinærkomite, domskomite og æresmedlem Per B. Sundseth.

Innkalling til Bridgetinget 2024

 

I tillegg til ovennevnte også NBFs klubber sende begrunnet forslag til bridgetinget - et slikt forslag sendes NBFs generalsekretær innen 15. februar.

Bridgetinget avholdes 8. - 9. juni på Scandic Lillehammer Hotel.