Innkalling til Bridgetinget 2020

Innkalling til Bridgetinget 2020 er i dag sendt til kretsledere, styret, komiteer og æresmedlemmer. Tinget avholdes på Scandic Gardermoen 6. - 7. juni 2020.  

Innkalling til Bridgetinget 2020

Les innkallingen

Vi gjør også oppmerksom på at forslag til tinget må være sendt NBF innen 15. februar - bruk bridge@bridge.no som adresse.

Vel møtt til bridgeting i juni!