Høring om nye Disiplinærvedtekter i NBF

Styret i NBF inviterer med dette alle medlemmer, kretser og klubber til å gi sin tilbakemelding på forslag til nye disiplinærvedtekter i NBF.  

Høring om nye Disiplinærvedtekter i NBF

Årsaken til denne høringen er at styret i NBF planlegger å innkalle til ekstraordinært bridgeting for å fremme forslag om nye disiplinærvedtekter. Grunnen til at man ønsker å gjøre dette så fort som mulig er blant annet problematikken rundt juks som har oppstått ved organisert nettbridge - feks er virkeområdet i dagens disiplinærvedtekter slik at man ikke i utgangspunktet kan dømme folk som spiller utenfor NBFs regi. 

Forslaget er nøye utarbeidet av NBFs visepresident, Åse Langeland, og har vært på intern høring i styret, administrasjon og relevante komitéer. 

NBF håper på mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på forslaget.

Styret i NBF vil behandle sitt endelig forslag til ekstraordinært ting på styremøte 3-21, 12. - 13. juni.

Høringsfrist: Torsdag 10. juni

Innspill sendes: allan.livgard@bridge.no

Krets- og klubbledere vil få en egen epost som invitasjon til å delta i høringen.