Hjelp til oppdatering av hjemmesiden

Vi er i gang med å oppdatere hjemmesidene våre. På høy tid vil nok flere si. Det er en omfattende jobb, og vi oppfordrer derfor dere til å hjelpe oss med oppgaven. 

Hjelp til oppdatering av hjemmesiden

Det ligger gammel og utdatert informasjon flere steder på hjemmesiden. Er informasjonen om din klubb korrekt? Hva med kursinformasjon og kontaktinformasjon til ansvarlige? Det kan være linker som ikke fungerer eller annet du mener det må gjøres noe med. 

Alt du kommer over som trenger en make-over, sender du på epost til Gunn Tove Vist. 

På forhånd tusen takk for hjelpen.