Forslag om nye medlemskapsformer i NBF

Bridgetinget i 2010 besluttet at det skal utredes nye ordninger for medlemskap (og nye kontingentsatser) for Norsk Bridgeforbund.
Styret nedsatte deretter en Arbeidsgruppe som har arbeidet med disse spørsmålene og utredningen er nå sendt alle kretsene rundt om i landet.

 

Forslag om nye medlemskapsformer i NBF

Målsetningen med arbeidet er at nye medlemskapsformer, endrede kontingentsatser (og flere tilbud) skal føre til større oppslutning og økte medlemstall i NBF (som har opplevd en nedgang på ca 2 000 de siste 10 år).

Her finner du en utredning fra Arbeidsgruppen – ført i pennen av visepresident Per Watz – som forteller om de forslag som kommer til endelig behandling på Bridgetinget iFredrikstad i juni.

Arbeidsgruppen ved Per Watz, stor pris på både kommentarer og synspunkter.

Styret i NBF skal behandle innstillingen i sitt neste styremøte 2. – 4. mars i Tromsø og endelig innstilling vil bli utsendt med tingdokumentene i slutten av mars.