Floppen også i bridge?

 På Norsk Bridgeforbunds styremøte 20. mars ble det besluttet å begynne arbeidet med å finne et kjønnsnøytralt begrep for blindemann.

Floppen også i bridge?

 «Norge skal være et foregangsland i denne sammenhengen. I det daglige tenker vi ikke over det, men også kvinner er «blindemann». Foruten å stigmatisere kjønnene, så er det uheldig å knytte et handikap opp til rollen. Norge er heldigvis langt fra en versting i klassen, bare tenk på engelske «dummy» og svenske «trekarl», og spesielt derfor bør vi gå foran med et godt eksempel» sier president Kari-Anne Opsahl.

I tillegg til endringer i disiplinærvedtektene blir dette tema for ekstraordinært Bridgeting i august.

Norsk Bridgeforbund sender navneforslag ut på høring i organisasjonen. «Navnet vi velger bør ha god klang, ikke stigmatisere noen grupper, og falle naturlig for medlemmene våre å bruke» sier Kari-Anne.

"Utdaterte og gammeldagse begrep som "blindemann" kan være en av grunnene til at det bare er 25 % kvinner i Norsk Bridgeforbund. Sånt tøv skal vi kvitte oss med!" sier Kari-Anne Opsal 

På Norsk Bridgeforbunds facebook-side kan du stemme på din favoritt:

  • Floppen
  • Spilleført
  • Tausetryne
  • Spilleledet
  • Ledsageren
  • Kabalen

Send gjerne inn egne forslag til bridge@bridge.no, så blir de tatt med i vurderingen.