Etterslep på registrering av mesterpoeng og utsending av serviceavgift

På grunn av sykdom på NBFs kontor ligger vi dessverre bak når det gjelder registrering av mesterpoeng, både for par- og lagturneringer.  

Etterslep på registrering av mesterpoeng og utsending av serviceavgift

Tilsvarende gjør dette også at vi ligger etter med å fakturere serviceavgift for mars, da denne bruker godkjente rapporter som grunnlag for å beregne serviceavgiften.

Akkurat i dag er det ikke sikkert når vi får tatt unna alt, men vi håper det vil ordne seg i løpet av relativt kort tid. På litt lengre sikt jobber vi også med IT-løsninger for å automatisere denne godkjenningen for ca 80 % av rapportene som kommer inn - dette vil gjøre oss mindre sårbare for tilfeller av sykdom eller andre uforutsette hendelser.

Vi beklager alle ulemper forsinket registrering medfører.