Etterforskningsgruppe juksesaker

Styret i Norsk Bridgeforbund har i styremøte 2-21 oppnevnt en gruppe etterforskerer som på vegne av Norsk Bridgeforbund skal vurdere og analysere mistenkelige resultat, og dersom de finner grunnlag for at det er begått uredelig spill sende over en begrunnet konklusjon til Disiplinærkomitéen. 

Etterforskningsgruppe juksesaker

Koordinator for gruppen blir styremedlem Tonje Brogeland. Hvem som er etterforskere vil holdes anonymt, men styret i forbundet er veldig fornøyd med hvilke personer som har takket ja til oppgaven. 
NBF har også sammen med de andre nordiske forbundene dannet Nordic Anti Cheating Committee, NACC. Gjennom dette samarbeidet kan vi bistå hverandre med både etterforskning, verktøy og en "second opinion" i alle konkrete saker. 

Gruppens arbeid er hemmelig, og alle medlemmer har skrevet under på en taushetserklæring. Ingen involverte, hverken anklager eller anklagede, vil få vite noe om gruppens etterforskning før saken sendes over til Disiplinærkomitéen. 

Har du mistanke om at noen spiller uredelig?
Isåfall vil NBF gjerne at du rapporterer dette. Å rapportere er helt anonymt og vil ikke slå tilbake på deg selv. Men det gjør at vi kan jobbe med å holde bridge "ren" på en effektiv og god måte. 
Vi foretrekker at du rapporterer via FairPlay: fairplay.bridge.no - men man kan også sende tips direkte til etterforskningsgruppen; tips@bridge.no

Hvorfor er etterforskningsgruppen hemmelig?
Vi ønsker ikke at disse får private meldinger om at noen jukser, dette skal gå gjennom offisielle kanaler. Samtidig har de tatt på seg en tøff rolle hvor man i tilfeller vil kunne måtte etterforske bekjente, og vi ønsker ikke å ytterligere øke presset. 

Hvilke verktøy bruker gruppen?
Gruppen bruker en metode utarbeidet av NACC, og diverse verktøy for å behandle spillene.

Noen har beskyldt meg for juks, hva gjør jeg?
Ta kontakt med turneringsleder i den aktuelle turneringen. Det er IKKE innafor å beskylde noen for juks direkte uten å kunne bevise det - vedkommende skal sende dette inn til NBF i stedet. 

Jeg var kjempeheldig i ett spill - kan jeg bli tatt for å jukse?
Nei, bridge er et spill hvor det i blant kan være tilfeldigheter. Og at man noen ganger, kanskje litt heldig, gjør ting mot oddsen som lykkes, er en del av spillet. Det skal langt mer til enn ett enkelt spill for å hevde at noen jukser, i majoriteten av sakene granskes svært mange spill før det konkluderes.

Hvor mange saker jobber NBF med akkurat nå?
Vi har akkurat nå tre ulike saker under etterforskning. Dersom etterforskningsgruppen konkluderer med at det er sannsynlig at det har foregått uredelig spill, så vil saken oversendes NBFs Disiplinærkomité for behandling.

Jeg blir tatt for juks - hvilken straff kan jeg forvente meg?
Vedtektene til NBF angir ikke en spesifikk straff, men av bridgelovene fremgår det at juks er den mest alvorlige forseelsen i spillet. Slik sett vil man kunne få en streng straff i form av utestengelse fra bridgespilling i en lengre periode.
Styret i NBF kommer også til å foreslå nye disiplinærvedtekter i løpet av året hvor konsekvensene er noe mer detaljert beskrevet. 

Jeg har jukset i en eller flere turneringer, og ønsker å "gjøre opp for meg". Hva gjør jeg?
Ta kontakt med NBFs generalsekretær, Allan Livgård (99 04 02 05 / allan.livgard@bridge.no)
Alle som innrømmer hva de har gjort frivillig, vil få strafferabatt i utmåling av sanksjon, og vi ønsker deg velkommen tilbake i bridgen etter at sanksjonen er over - selvfølgelig såfremt du da spiller spillet slik det skal spilles.