Endringer i Disiplinærkomiteén

Erik Eide, har av hensyn til stort arbeidspress, valgt å trekke seg som leder av Disiplinærkomiteén.  

Endringer i Disiplinærkomiteén

De andre medlemmene av komiteén rykker dermed "opp en plass", slik at komiteén nå ser slik ut:

  • Leder: Maria Ursin Ingebrigtsen, Kristiansands BK
  • Nestleder: Jo-Arne Ovesen, TopBridge BC
  • Medlem: Are Nesdal, Stavanger BK
  • 1. vara: Steffen Fredrik Simonsen, Studentenes BK

Kontaktinfo til komiteen: dk@bridge.no

Komiteén jobber for øyeblikket med flere saker. På grunn av lederbyttet er noen av sakene litt forsinket, og det beklager vi på det sterkeste. 

Vi minner alle medlemmer om muligheten til å varsle om hendelser som bryter våre vedtekter, det være seg trakassering, utskjelling, bruk av rusmidler eller juks.
Rapportering kan enten skje via FairPlay eller via epostadressen direkte til komiteén.