Endring i personvern i NBF

NBF har nylig gjort oppdateringer på bridge.no, på kretser og klubbers hjemmesider og andre steder hvor medlemmers opplysninger vises.  

Endring i personvern i NBF

Det nye er at man må logge inn på bridge.no for å kunne se opplysninger som adresse, telefonnumre, epostadresser etc til det enkelte medlem. På den måten sikrer vi bedre at opplysninger ikke kommer på avveie, og at våre sider ikke kan benyttes for å skaffe opplysninger om medlemmer.

Samtidig ønsker vi fortsatt at medlemmer enkelt skal kunne komme i kontakt med hverandre, slik at opplysningene er tilgjengelig etter innlogging. Dersom man ønsker at opplysningene fortsatt ikke skal være tilgjengelig, så har man mulighet for skjule fødselsdato, epostadresse og telefonnummer ved å huke av for dette i medlemsprofilen. Opplysningene vil da kun være tilgjengelig for klubben gjennom KlubbAdmin. 

Dette følger av at vi for en tid tilbake også tok vekk muligheten for å sende epost til alle medlemmer i en klubb eller krets - dette kan nå kun gjøres i KlubbAdmin eller KretsAdmin. Det betyr at dersom du ønsker å sende ut feks en turneringsinvitasjon til hele kretsen, så ta kontakt med noen i kretsstyret som kan bistå. Og vil du sende til nabokretsen, ja da må du få hjelp av nabokretsen.

Dersom noen fortsatt finner opplysninger som nå skal være skjult bak innlogging noe sted på NBF eller organisasjonsledds sider, ta kontakt med oss, slik at vi kan rette opp dette.