Eksamen bestått i Toppidrett bridge

4 elever ved Toppidrett Bridge 1 på Jåttå VGS har i dag tatt og bestått eksamen. Norsk Bridgeforbund gratulerer til alle fire - de første som har tatt eksamen i bridge!

Eksamen bestått i Toppidrett bridge

Toppidrett bridge 1 har bestått av 14 elever som har fulgt faget elektronisk, hvor de fleste har fulgt faget på ordinær måte, mens fire stykker tok det som privatist, og hadde derfor eksamen. Jåttå VGS i Stavanger har stått for faget med faglærer Vetle Faag i spissen. 

Eksamen var lagt opp i tråd med læreplanen for toppidrett bridge og kandidatene måtte vise ulike ferdigheter innenfor meldinger og spill, samt resonnere mye rundt valgene de gjorde. Den bestod av 45 minutters forberedelse og 45 samtale med eksaminator og sensor. 

Eksaminator var Vetle Faag, faglærer ved Jåttå VGS og Tarjei Eck-Hansen, avd. leder ved Bodø VGS. 

Er du student på VGS til høsten og har lyst til å ta faget Toppidrett bridge? Kontakt NBF, så får du mer opplysninger.