Bridgetrenerutdanning

For å få frem bedre spillere, bedre makkerpar og bedre lag, trenger vi gode trenere. Vi har et apparat for å utdanne turneringsledere og bridgelærere, men ingen utdanning for å utvikle gode bridgeinstruktører og – trenere.

Bridgetrenerutdanning

Å få i gang et slikt apparat vil ta tid, og krever en utredning for behov, muligheter og konsekvenser.  For å få dette til skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med utredning av muligheter for utdanning av bridgetrenere.

Ønsker du å være med i en slik arbeidsgruppe, ber vi deg ta kontakt med Heidi Berre Paulsen, leder av Utvalg for Internasjonal Virksomhet innen 15. september 2010. 

Kontaktinformasjon:
Heidi Berre Paulsen
Mobil: 41 25 87 32
E-post: hber-pau@online.no