Bridgetinget 2020

Styret i NBF har besluttet at det utsatte bridgetinget avholdes elektronisk onsdag 9. september fra kl 18:00 - 22:00. 

Bridgetinget 2020

Innkalling, dagsorden og alle sakspapirer finnes på bridgetingsiden.

Vi ber kretser om å behandle aktuelle saker. De kretser som allerede har avholdt kretsting kan vurdere å be klubbene i kretsen om innspill. 

Påmelding til bridgetinget fra kretsene kan gjøres per epost til bridge@bridge.no. Møtelenke og møtetips vil sendes ut per epost til alle påmeldte, så vi ber om at påmeldingen inneholder epost til alle delegater.
Hvor mange delegater hver krets kan stille med finnes på bridgetingsiden (lenke over). 

Vel møtt til Bridgetinget 2020!