Bridgeklubber: Søk prosjektmidler til barne- og ungdomsarbeid nå

Alle klubber kan nå søke NBF om prosjektmidler til barne- og ungdomsarbeid. NOK 64 734,- vil fordeles på de beste prosjektene. Midlene betales ut løpende til de som søker f. o.m. 10. oktober og fram til 20. november. NB! Søk tidlig - det kan gå tomt.

Bridgeklubber: Søk prosjektmidler til barne- og ungdomsarbeid nå

Norsk Bridgeforbund har søkt om, og fått midler til barne- og ungdomsarbeid gjennom Frifond Organisasjon. Vi deler ut midler i tre kategorier:

  • Oppstartsmidler til nye juniorbridgeklubber
  • Driftsmidler til klubber som allerede har 5+ juniormedlemmer
  • Prosjektmidler som alle kan søke på.

Les mer om Frifond og retningslinjene.

Søknad med beskrivelse av hva dere vil gjøre, samt et enkelt budsjett sendes til bridge@bridge.no