BfA Tenerife januar - fulle puljer

På grunn av meget stor påmelding nærmer vi oss nå maks antall bord i uke 2 og kanskje uke 3. Det betyr at vi ikke lenger kan ta i mot påmelding fra deltakere som ikke bor på hotellet. 

BfA Tenerife januar - fulle puljer
NBF er glad for den store påmeldingen til våre Bridge for Alle arrangementer på Tenerife i november og januar. Men vi har begrenset med plass på hotellet, ca 60 bord i A- og B-puljen tilsammen. Den grensen er vi meget nærme i uke 2 (13. - 18. januar) - og de få ledige plassene prioriteres til de som bor på hotellet.
 
Dere som er påmeldt og har fått bekreftelse på påmeldingen, er OK (også dere som ikke bor på hotellet). 
 
Dere som til nå ikke er påmeldt og skal bo utenfor hotellet, kan vi dessverre ikke garantere spilling for. Men vi vil operere med venteliste, så dersom dere er på Tenerife i januar og ønsker å spille, så må dere registrere dere på venteliste hos Per Bryde Sundseth; perbryde@gmail.com eller 911 47 378.
 
Det er fortsatt ledig rom på hotellet med tilhørende garantert plass i bridgeturneringene. Disse bestilles via Per.
 

Vi vil også minne dere på at vi har godt med ledig plass i november, både for spilling og kurs i tidsrommet 10. - 24. november 2019.