Arbeidsgruppens rapport - NBFs tilbud, medlemsformer og serviceavgifter

En arbeidsgruppe nedsatt av NBFs styret har det siste halve året jobbet med å se på NBFs tilbud, medlemsformer og serviceavgifter. særlig knyttet opp mot utviklingen av online bridge. 

Arbeidsgruppens rapport - NBFs tilbud, medlemsformer og serviceavgifter

Arbeidsgruppens foreløpige rapport med vedlegg vil presenteres på tinget, og tingdelegatene vil deles inn i grupper som jobber med de ulike problemstillingene arbeidsgruppen har identifisert.

På bakgrunn av gruppearbeidet og tilbakemeldinger på tinget vil arbeidsgruppen presentere forslag til styret senere denne høsten. Da dette påvirker alle NBFs medlemmer, kretser og klubber, så ønsker arbeidsgruppen at alle skal kunne lese dokumentene og si sin mening. Den beste måten å gi tilbakemeldinger på er å bruke sin lokale tingdelegat, men eposter sendt til bridge@bridge.no vil videreformidles arbeidsgruppen.