Anbefaling om avlysning av bridgeaktiviteter (Oppdatert)

Styret i Norsk Bridgeforbund har i ettermiddag avholdt et telefonmøte for å diskutere spredningen av coronaviruset i Norge. I tråd med den seneste informasjonen fra nasjonale myndigheter anbefaler styret klubber, kretser og turneringsarrangører om å innstille bridgespillingen frem til og med påske.

Anbefaling om avlysning av bridgeaktiviteter (Oppdatert)

Vi vil fortsatt følge situasjonen tett, og kan komme med nye anbefalinger om situasjonen endrer seg.

Samtidig vil styret påpeke at det er en lokal avgjørelse om man vil/kan avholde bridgespilling. Det er lokale myndigheter i form av kommunelege som har det overordnede ansvaret, og vi gir disse rådene for å være føre var i en utfordrende situasjon. Vi hverken kan eller vil gi medisinske råd, og slike spørsmål må rettes til lokale myndigheter.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til NBF ved generalsekretær Allan Livgård (allan.livgard@bridge.no / 99 04 02 05).

Med vennlig hilsen Norsk Bridgeforbund

Kari-Anne Opsal
President

 

Allan Livgård
Generalsekretær

Hele brevet i PDF

 

Informasjonslinje om koronaviruset nås på telefonnummer: 815 55 015