Aksept av regler ved turneringspåmelding

I tråd med det nye personvernreglementet, GDPR, har NBF innført at man ved turneringspåmelding må huke av for å akseptere visse betingelser. 

Aksept av regler ved turneringspåmelding

Dette gjør vi for å sikre at alle forstår hvilke rettigheter man har når man deltar i en turnering i regi av NBF eller underledd. Ved å måtte akseptere disse betingelsene kan hver enkelt la være å delta, om man ikke aksepterer NBFs regler. 

Siden påmelding ofte foregår parvis eller lagvis er det viktig at man innhenter aksept fra makker/lagkamerat før man melder på. 

Betingelsene man må akseptere er:

Ved å huke av her aksepterer jeg på vegne av meg selv og eventuell makker/lagkamerater at vi godtar Norsk Bridgeforbunds personvernregler. Jeg forsikrer at jeg har fått godkjennelse av makker/lagkamerater til å aksepterer på vegne av disse. Mer spesifikt aksepterer jeg:

  • Resultatene fra turneringen/arrangementet inkludert resultater/detaljer fra hvert enkelt spill kan publiseres offentlig på NBFs og NBFs underledds nettsider, i aviser og magasiner, i sosiale media og andre steder hvor det er naturlig at bridgeresultater publiseres. Denne aksepten kan ikke trekkes tilbake, da resultater er av offentlig historisk interesse også i fremtiden.
  • Jeg aksepterer at det kan tas bilder/video fra turneringen/arrangementet og at disse kan deles offentlig på NBFs og NBFs underledds nettsider, i aviser og magasiner, i sosiale media og andre steder hvor det er naturlig at bridge blir presentert. Jeg kan i etterkant be om at bilder av meg selv slettes, men har ingen krav på kompensasjon/oppreisning for bruk av bilder som er gjort før mitt ønske om sletting. Særskilte regler gjelder for barn under 15 år.
  • Jeg aksepterer at jeg må følge NBFs vedtekter og turneringsreglement, og eventuelle særskilte regler for turneringen/arrangementet. Jeg aksepterer at jeg ved uenighet om anvendelse av reglene eller andre uoverenskomster aksepterer at dette behandles i NBFs organer, og at jeg ikke kan bringe saken inn for sivil domstol.
  • Jeg aksepterer at juks og annet uredelig spill er den aller groveste overtredelse i bridge, og at forsøk på slikt vil få alvorlige konsekvenser for min mulighet til å utøve organisert bridge. Jeg aksepterer at jeg ved uenighet om anvendelse av reglene eller uoverenskomster aksepterer at dette behandles i NBFs organer, og at jeg ikke kan bringe saken inn for sivil domstol.