Nordisk Bridge Union krever svar om juks i online bridge

Norsk Bridgeforbund har tatt iniativ til et brev til de internasjonale forbundene angående juks i bridge. Brevet, som sendes sammen med de andre nordiske forbundene, er i dag sendt presidenten i WBF og EBL, med kopi til andre soneorganisasjoner og alle verdens bridgeforbund.

Nordisk Bridge Union krever svar om juks i online bridge

I brevet ber vi WBF og andre soneorganisasjoner om å gi oss klare svar på hva som foregår av juks, og hvilke tiltak de tar for å kjempe mot det. Vår opplevelse er at ingen virkelig tar ansvar, og at juksemakere får holde på uten reelle konsekvenser.

Samtidig ser vi at private grupper/mennesker faktisk forsøker å gjøre en forskjell. Deres arbeid er stort, og må berømmes, men samtidig ønsker vi at saker skal behandles i de korrekte organ og på en skikkelig måte.
Vi er bekymret for at gatas parlament tar over dersom ikke bridgeorganisasjonene nå virkelig leder an i kampen mot juks i bridge. 

Norsk Bridgeforbund vil alltid jobbe hardt for at bridge skal spilles på korrekt måte, og at de som benytter ulovlige metoder skal straffes. To saker er nylig pådømt i Disiplinærkomiteen (den ene er til appellbehandling i Domskomiteen), og vi har mistanke mot flere spillere/par. 
Til medlemmer i NBF vil vi takke de 99,9 % av dere som spiller bridge på en redelig og ærlig måte. De resterende skal vite at vi følger med, og vi kommer til å opprette sak mot dere. 

Om noen mistenker at det har foregått uredelig spill eller juks, så ber vi om at dette rapporteres inn til oss. 
Vi har et eget verktøy for dette - kalt FairPlay. Trykk på knappen under for å sende inn en sak. Alle saker som sendes inn behandles 100 % konfedensielt.