Midler fra Bufdir

Rekruttering og opplæring av barn og unge er et av satsningsområdene til NBF. Det krever hard innsats, både i form av tid og penger. Alle ledd i organisasjonen må stå på hvis vi skal lykkes. Heldigvis har vi utrolig mange flinke og dedikerte frivillige som bidrar med sin tid. Sentralt hadde vi en heftig søknadsrunde på slutten av 2023 i håp om å få tilskudd til å jobbe mer målrettet for arbeid mot barn og unge. 

Midler fra Bufdir

Bufdir har flere ulike støtteordninger for dette formålet. Blant annet har de en nasjonal grunnstøtte hvor målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. NBF er ikke store nok som barne- og ungdomsorganisasjon til å få nasjonal grunnstøtte ennå, men vi søkte etableringsstøtte som er en støtte som skal være til hjelp for å etablere seg i ordningen. Veldig gledelig er at søknaden om etableringsstøtte ble innvilget og at vi har mottatt 350 000 kr for 2024. Disse midlene skal jamfør Bufdirs retningslinjer brukes til å dekke driftsutgifter til organisasjonen knyttet til jobben mot barn og unge. For å kunne bli en fast del av ordningen og få nasjonal grunnstøtte må vi i 2027 komme opp i minst 700 tellende juniormedlemmer. Derfor viktig at alle bidrar fremover mot at vi skal bli en større og bedre organisasjon for de yngste. 

Vi visste det fra før at bridge er en utrolig fin hobby som passer for alle, men det er ekstra moro å se tilbakemeldingene som kommer fra skolebridgen og juniorklubbene våre hvor de yngste finner sin plass og trives med ny hobby. Det rapporteres om at elevene som begynner med bridge utvikler seg sosialt og presterer bedre på skolen. Bridge er en utrolig inkluderende aktivitet og derfor synes vi det er ekstra viktig at den er tilgjengelig for alle. Derfor søkte NBF Bufdir inkludering om midler til dette formålet. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter. Målgruppen er særlig barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap (f.eks økonomisk, sosialt, manglende deltakelse på fritidsaktiviteter). Bridge skal være en hobby som alle kan delta på og ha glede av. Det er derfor veldig gledelig at vi har fått innvilget 1 900 000 kr fra Bufdir inkludering i 2024. Denne summen fordeler seg på 3 prosjekter: Norsk skolebridge (920 000 kr), nasjonal juniorleir (475 000 kr) og juniorbridgeklubber (505 000 kr). For 2025 har vi fått innvilget 1 830 000 kr og 2 606 000 kr i 2026 (med forbehold om Stortingets bevilgning). Dette betyr at vi har dekket opp manglende finansiering i skolebridgeprosjektet, vi kan sammen med midler fra NBF tilby gratis nasjonal juniorleir og vi har midler til økt aktivitet og inkludering i juniorbridgemiljøene våre.  

Sist, men ikke minst, har NBF mottatt midler fra Bufdir sin tilskuddsordning for ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse til deltakelse på skolemesterskap og nasjonal juniorleir. Dette fordi alle barn skal kunne delta på lik linje, uansett forutsetninger. Hvis barnet av ulike årsaker har behov for å ha med seg ledsager, vil vi kunne dekke dette. Eventuelt om det er andre tilrettelegginger vi kan gjøre. Ta kontakt med Marianne eller Gunn Tove hvis dere har spørsmål knyttet til om dette kan gjelde ditt barn.

Hvert eneste juniormedlem som betaler 50 kr i medlemskontingent gir utrolig mange kroner inn til vår organisasjon og går rett tilbake til juniorarbeid. Oppfordrer derfor alle som ikke har betalt medlemskontingent for 2024 ennå til å hive seg rundt å vippse den 50-lappen til NBF #11161.  

Tusen takk til Bufdir som gir oss denne muligheten til at barn og unge kan oppleve gleden ved bridge og kunne finne sin plass i et fantastisk miljø.