Mixlag til EM 2020

EM nasjonslag mix spilles på Madeira i slutten av juni 2020. Norsk Bridgeforbund arrangerer kvalifisering for å avgjøre hvem som skal få representere Norge. Kvalifiseringen spilles i Oslo siste helg i januar.

Mixlag til EM 2020

Med flere enn to påmeldte lag starter kvalifiseringen fredag 24. januar kl. 12.00 (med to lag lørdag 25. januar kl. 12.00) med avslutning søndag 26. januar kl. 15.00. Format avgjøres når antall deltakende er avklart.

Kvalifiseringen til EM nasjonslag mix ble diskutert på siste styremøte. Det ble besluttet at: Spillere som allerede er tatt ut til EM på et lag i annen klasse kan ikke delta i kvalifiseringen. NBF dekker startkontingent og drakter for laget, og overskuddet av kvalifiseringen tilfaller laget.

Påmelding til kvalifiseringen må gjøres på påmeldingssiden. Påmeldingsfrist: 15. desember. Ved stor påmelding vil NBF forbeholde seg retten til å fastsette antall lag (etter rangering) som får delta. Eventuelle spørsmål rettes til
Sportssjef Jon-Egil Furunes / NBFs administrasjon Sten Bjertnes

Noen bestemmelser knyttet til kvalifiseringen:
  • Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er mulig å supplere/endre lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til å delta i kvalifiseringen eller i EM dersom en kvalifiserer seg.
  • Spillere som allerede er uttatt på lag i annen klasse, kan ikke delta i kvalifiseringen
  • Kvalifiseringen skal være reell (intakt lag til EM). Det innebærer at det laget som kvalifiserer seg og reiser til EM skal være det samme laget. Forutsetning for å få representere Norge i EM er at minst 3 av spillerne må ha spilt kvalifiseringen.
  • Om vinnerne ikke oppfyller kravet om intakte lag, går retten til deltakelse til # 2 i kvalifiseringen. Samme krav stilles selvsagt for dette laget om at minst tre spillere må ha spilt i kvalifiseringen.
  • Spillere/par som er med på å kvalifisere laget (spilt minst 50 % av spillene) for spill i EM, har rett til å delta på laget i EM.
EM for nasjonslag for klassene åpen, damer, veteran og mix 2020 arrangeres i Funchal Madeira, Portugal 17. – 27. juni. EM for damelag og veteranlag starter først søndag 21. juni. Vi antar at også mixklassen starter da. Foreløpig er det ikke kommet så mye mer informasjon om dette, men etter hvert vil det komme mer detaljert informasjon på EBL sine sider.
Kvalifiseringen vil bygge på retningslinjene som ble benyttet i for kvalifiseringen til EM nasjonslag mix 2019 (kvalifiseringen ble spilt i november 2018). Vi vil kunne ta i betraktning tilbakemeldinger knyttet til gjennomføringen av fjorårets arrangement. Send oss en e-post om dette eventuelt.