Medlemsregistrering 2019

Alle klubber skal foreta medlemsoppdatering i klubbadministrasjonsverktøyet. Brukernavn og passord er sendt ut til alle klubbene tre ganger siden høsten 2011, så vi regner med at alle klubbene nå har brukernavn og passord. De som eventuelt måtte mangle dette, kan rekvirere brukernavn og passord ved å sende e-post til oss.

En enkel innføring i medlemsadministrasjon finnes i dokumentet ”Hvordan registrere medlemmer i klubben”.

Oppdateringer foretas innen 31. desember 2018.
Medlemmer som da ikke er utmeldt vil det bli fakturert kontingent for primo januar 2019. Det er selvsagt mulig å melde inn nye medlemmer til en hver tid.

Kortfattet repetisjon av medlemskapsreglene: 

  • Ingen betaler kontingent til forbundet mer enn én gang – via hovedklubben.
  • Man betaler kretskontingent til alle kretser man er medlem av – én gang.
  • Det er tre medlemskapskategorier i NBF; Standard, I-medlem og juniormedlem. Les mer om de ulike kategoriene.
  • Man må være medlem av den klubb og krets man representerer i forskjellige turneringer (NM for klubblag, KM lag, Seriemesterskap). Dette kan bety at man MÅ være medlem av flere klubber/kretser. 

Hovedklubben er den klubben medlemmene betaler sin kontingent til NBF, og eventuell årslisens. Hvis en spiller bare er medlem av én klubb, er dette automatisk hovedklubben. Spillere som er medlem av flere klubber velger selv sin hovedklubb. Bytte av hovedklubb gjøres ved å sende beskjed til NBF om dette.

NBFs og kretsenes kontingentsatser - naviger med venstremenyen.