Kretsledermøte 2019

Kretsledermøtet 2019 avholdes på Comfort Hotel Runway ved Gardermoen, fredag 23. august fra kl 17:00. 

Med tale-, forslag og stemmerett møter medlemmer av forbundsstyret og fungerende kretsledere.
Bridgetinget 2018 tildelte ikke kretsledermøtet særskilt fullmakt.

I tillegg til de ordinære sakene inviterer styret til diskusjon om hvordan NBF sentralt og kretsleddene bedre kan samarbeid, sett på bakgrunn av de kretsbesøk som styrets medlemmer har hatt. Det vil også åpnes opp for en åpen diskusjon om aktuelle tema. 

Dokumenter:

Vi oppfordrer også deltakerne på kretsledermøtet å være med på organisasjonsdagene - hovedtemaet i år er den nye rekrutteringsstrategien.
Les mer om organisasjonsdagene