Årets bridgeildsjel 2021 ble Iwona Larssen

Under NBFs 90-års fest på Lillehammer ble prisen for årets bridgeildsjel 2021 utdelt til Iwona Larssen fra BK Missklikk og Fredrikstad BK.

Årets bridgeildsjel 2021 ble Iwona Larssen

Prisen ble utdelt akkompagnert av full applaus fra over 300 gjester, så det var ingen tvil om at det var en populær tildeling. NBFs nye president, Åse Langeland, og styremedlem Tonje Brogeland, delte ut prisen. 

Årets bridgeildsjel 2021 hadde litt andre kriterier enn normalt, da styret besluttet at man skulle vektlegge innsats under pandemien. Det kom inn mange nominasjoner på Iwona, og en av disse lød:
"Hun står på for både bridgespillere og bridge. Spesielt under de tyngste fasene av pandemien har hennes innsats og væremåte vært av stor betydning for klubber hun selv er medlem av og for hele BridgeNorge i tider da det ikke har vært lov til å ta i en kortstokk. Hele året, hver bidige dag setter hun opp turneringer, er turneringsleder, veileder eller stepper inn når det trengs på både BBO og realbridge. Antagelig på begge plattformer til samme tid iblant også. Hun hjelper til så mange steder at det nærmest er håpløst å ha oversikt over alt hun bidrar med sett fra utsiden. Allikevel får hun det til å se så enkelt ut. Ikke nok med at hun gjør det praktiske, men måten hun utfører det på er bemerkelsesverdig. Hun ivaretar alles interesser på en trygg, vennlig og rettferdig måte som turneringsleder og spiller med de som kommer uten makker når det trengs. Ivaretagelsen ender ikke med det. Hun møter spørsmål knyttet til arrangementene med en oversikt og imøtekommenhet som forundrer og varmer på samme tid. Både underveis i og utenom turneringene. Denne innsatsen og gjennomføringen har enorm betydning for bridgen og oss som liker å spille bridge. Spesielt under pandemien har det vært nødvendig å ha muligheten til å gjøre noe en liker i hjemmet. Dette har Iwona bidratt til daglig, over flere år. Både under pandemi og i en "normal" hverdag. Takk."

Finalistene var:

  • Anne Berit Indrestrand
  • Bjørn Morten Halbjørhus
  • Ellen og Tor Orsteen
  • Heidi Berre Skjæran
  • Iwona Larssen

Iwona tok seieren med ca 41% av stemmene.


F.v. NBFs president Åse Langeland, Iwona Larssen og NBFs styremedlem Tonje Brogeland.