2021 Finalistene

Finalistene er:

Anne Berit Indrestrand (BK Grand)

Bjørn Morten Halbjørhus (Hemsedal BK)

Ellen og Tor Orsteen (Flesberg BK/Eiker BK/NBF Buskerud)

Heidi Berre Skjæran (Larvik BK/NBF Vestfold)

Iwona Larssen (Fredrikstad BK/BK Missklikk)

Avstemningen ble stengt 19. desember

Anne Berit Indrestrand

(BK Grand)

Anne Berit har gjort en fenomenal innsats for klubben, dens medlemmer og rekruttering. Hun er leder for BK Grand, og hun tilrettelegger for klubbspilling, ordner med kort, kjøkkentjeneste, ordner makker til alle som trenger hjelp. I tillegg tar hun vare på alle med en hjertevarme som gjør at det er godt komme på mandagsbridgen.

Under pandemien satte hun i gang med opplæring av de eldre som ikke kunne delta på spill på nett. Hun arrangerte sosialkvelder hver helg med quiz og bridge. Alt dette for å holde klubben samlet til en tid etter pandemien. Hun gjøre en fantastisk god jobb, og vi i Ålesund er veldig glad i denne dama. Et skikkelig rivjern.

Nominert av: Cathrine Drevik Ekrem

Anne Berit har gjennom flere år stått på for rekruttering og kursing i BK Grand. Under pandemien har hun stått i bresjen for spilling på BBO og RealBridge på flere nivåer for medlemmer i BK Grand. Etterhvert kom det til spillere fra hele landet. Anne Berit har rekruttert slik at kvinneandelen har økt betraktelig i klubben. Hun passer også godt på oss på klubbkvelder. Personlig liker jeg også godt hennes saftige kommentarer.

Nominert av: Torild

Bjørn Morten Halbjørhus

(Hemsedal BK)

(Foto: Cecilie Skogheim, Hallingdølen)

Gjenopprettet Hemsedal Bridgeklubb. Starta med nybegynnerkus høsten 2021. Fikk med 10 juniorer på kurs, pluss 8 voksne. Starta med klubbspilling i oktober. Har vært jevnt 6 bord på klubbkveldene. Har skaffet penger til klubben, så de har kjøpt bridge mater, data og nødvendig utstyr. Klubben som har vært nedlagt i 25 år. Har nå 38 medlemmer. Av disse er 10 stk i skulealder. Bjørn Morten har gjort en kjempejobb for å få dette til, så han fortjener en pris for sitt arbeide i klubben.

Nominert av: Asbjørn Rust

Bjørn Morten har de siste 3-4 år jobbet aktivt med og få startet opp et nytt bridgetilbud i kommunen. Fokuset har vært og rekrutterer yngre deltaker , spesielt unge fra 8 år og oppover, og som faller utenfor andre tilbud i kommunen. Hemsedal kommune har et bredt aktivitetstilbud, med mye fokus på friluftsliv og dessverre har/vil ikke alle være med på slike aktiviteter. Morten har mange kontakter i Hemsedal, og har vært aktiv i bridgemiljøet i over i 50 år, slik det har vært er at gjennomsnitts alderen på bridgespillern vært ca 6o- 70 år

Morten har jobbet aktivt med og få inn nye deltakere med fokus de yngste og de sliter i forskjellige sammenheng. Gleden er enorm når gamle og unge møtes på bridgekveldene her i Hemsedal. Morten har pr i dag rekruttert 10 under 18 år helt ned til 10 år, i tillegg har han vervet 6 nye medlemmer over 18 år. Klubben holder til i hyggelige lokaler på frivillig sentralen og flere gamle medlemmer har meldt seg inn på nytt pga nytt pga holde miljø og lokaler som er tilrettelagt for denne type aktiviteter. Nytt utstyr er kjøpt inn. Medlemmer totalt er 36 pers og i en bygd på 2500 mennesker er dette en stor klubb. Ungdommen får dette tilbudet gratis, og de voksne medlemmene betaler utgifter til sosiale og diverse utgifter. Morten har virkelig fortjent en medalje for egeninnsats, og den gleden har sprer til folk i bygda.

Nominert av: Jette Lassen Elseth – daglig leder Hemsedal frivillighetssentral

Ellen og Tor Orsteen

(Eiker BK/Flesberg BK/NBF Buskerud)

Nominasjon på begge to:

De har under hele pandemien arrangert 3-4 klubbkvelder på RealBridge fordelt på klubbene Flesberg, Krødsherad, Eiker og Sølvknekt. De har også satt opp treningsbord på RealBridge når dette har vært ønsket. Smittevernet har blitt tatt meget godt vare på når det ble mulig å spille i klubb igjen. Ekstra god kommunikasjon per mail en gang i måneden under hele pandemien. Tatt ut interessant spill fra spillekvelder og sendt analyse/meldeteori rundt disse. Enkelte spillere har drevet med systemutvikling under pandemien, og Tor har drevet med utstrakt råd og vink når vi har spurt. Satt i gang nybegynnerkurs med hele 14 deltakere. De gjør en fantastisk jobb for bridgen og legger ned uttallige timer for at vi skal nyte hobbyen vår. 

Nominert av: Per Drange Hansen

Tor dro igang Buskerud bridge over nett når coronaen gjorde at vi ikke kunne spille bridge i klubbene lenger og var tidlig ute med å sette opp turneringer på BBO og senere på RealBridge. I tillegg til å spille så gjorde Tor (og Ellen) en enorm innsats på følgende områder i nettspillingen: Var turneringsledere Stilte som makkergarantister Tok virkelig iniativ for spilling over RealBridge, som krets tror jeg Buskerud var den første som tok det i bruk Lærte opp andre til å sette opp spillekvelder over RealBridge I Buskerud var det spillekvelder i samarbeid mellom krets og klubb mandager, tirsdager, onsdager og torsdager, og etterhvert tok også noen flere klubber og startet med klubbspilling hvor Tor var den som kunne lære opp andre i å holde turneringene Allikevel hadde de overskudd til å lage turneringer utenom i helgene, det ble bl.a. arrangert KM over RealBridge, samt lagturnering Singelturnering og parturneringer både mix og vanlig i påsken Å holde oversikt over betalinger fra fire forskjellige spillekvelder var nok ett svare strev som særlig Ellen håndterte. Noen må jo mase på disse glemske menneskene og de som har Vipps under navnet til både partner eller unger i steden for seg selv. Samlet inn epostadresser fra de aktive spillerne og sendt ut nyhetsbrev hver uke om spillingen med linker til spillingen og informasjon. Særlig disse siste to punktene begynner jo å nærme seg en deltidsstilling bare der. Dette er jo bare ting som har skjedd under corona men begge har også vært særdeles aktive for både klubb og krets ellers også med å ta turneringslederkurs, bridgelærerkurs, holdt nybegynnerkurs, avholde spillekvelder, delta på ting arrangert av forbundet og festival og KM og NM og og og.

Nominert av: Øyvind Bråthen

Nominasjoner på Tor Orsteen:
Tor Orsteen har også i denne tiden hvor bridge ikke har kunnet praktiseres rundt bordet lagt ned utrolig mye tid for å gjøre det mulig for oss å spille på BBO og Realbridge. Resultatet er at svært mange som ellers ikke ville kommet seg ut, fikk spille på Realbridge mandag - torsdag hver uke. I et nedstengt Norge kunne vi altså ha noe å glede oss til hver dag, der mange sikkert ellers ville sitte alene uten å "se" noen. Det ligger så mye arbeid i forberedelser og gjennomføring av bridgeturneringer til glede for så mange mennesker som Tor (og hans kone Ellen) har ofret til glede for alle oss som har benyttet oss av disse turneringene. Tor er alltid blid og imøtekommende og det er hyggelig å være deltager der han har regien. Min erfaring gjennom dette året er at lukking av bridgeklubbene fysisk under pandemien har medført at mange bridgespillere har mistet mye sosialt. Men det at vi har kunnet spille på BBO eller Realbridge har også lokket frem mange spillere som kanskje heller ikke har kommet til klubben. Tor har gjort en kjempeinnsats for at vi har kunnet møtes og spille mange hyggelige turneringer under pandemien. Tor er et forbilde på hvordan lede og gjennomføre turneringer i god bridgeånd. Tor har bidratt til at mange som ellers hadde sittet hjemme alene har hatt et tilbud som både er engasjerende og sosialt.

Nominert av: Cecilie Winsnes

Tor er en svært flott representant for bridgen. Han gjør en viktig innsats for å verve nye medlemmer for klubben. Første kurskveld for nybegynnere samlet hele 14 stk på tirsdag!!! Han er raus i den forstand at han bruker mye av sin tid på bridgen i form av å spille med nybegynnere, deltar aktivt i systembygging, et usedvanlig godt humør og en ypperlig representant for Buskerud bridgekrets der han har vært bl.a gjennom Corona perioden. I denne perioden har han virkelig stått på slik at vi har kunnet spille 2 ganger i uka på Realbridge innenfor Bbk. Han har brukt utallige timer på dette, også slik at spillere utenfor kretsen har hatt mulighet til å delta.

Nominert av: Knut Ole Halbjørhus

Tor er en ildsjel i kretsen. Tilhører Eiker Bridgeklubb, Buskerud. Arrangerte turneringer på nett under hele pandemien, flink til å informere alle om alle tilbudene de kunne benytte på div. nett-spilling. Holder nybegynnerkurs, og spiller med nybegynnere på klubbkveldene. Alltid blid og hjelpsom!

Nominert av: Tora Bottolfs

Han fikk startet opp spilling, først på BBO og etterhvert på RealBridge. Han fortsatte med å lage lenker for Flesberg BK og Krødsherad, slik at vi og kunne ha spilling på nett. Nå er han og kona igang med kurs for sin egen klubb pluss at Vikersund BK og Krødsherad BK har sendt sine deltagere dit. Bridgen i kretsen har stor nytte av han som formann og motivator.

Nominert av: Roger Bottolfs

Tor tok initiativ til at alle medlemmer i kretsen skulle ha et tilbud for spilling i hele perioden som Norge var stengt. Han fikk organisert en gruppe med nett-turningsledere. Først ble det spilling på BBO, sender på Realbridge. I hele denne perioden har han sørget for at medlemmene har hatt et tilbud på nett i snitt 3 ganger i uka. Han har sendt utallige mail til medlemsmassen i denne perioden med informasjon. I tillegg til å få i gang nettspilling, har han og kona bedrevet IT-support for hele kretsen. Hans pedagogiske evner har fått utallige spiller opplært til og kunne delta på nettspilling. Han har til og med bidratt med at enkelte medlemmer har få datautstyr hjem til seg. I tillegg til all jobb med nettspilling har han drevet kretsen igjennom nettmøter. Han har også vært oppdatert på alle ulike smitte regler, noe som har vært til god hjelp for de ulike klubbstyrer.

Nominert av: Anne-Marit Knutsen

Jeg hadde egentlig tenkt å foreslå Ellen og Tor Orsten. de er leder av hhv Buskerud krets og Eiker BK. De har så lenge jeg kan huske vært ivrige spillere, engasjerte ledere og pedagogiske i arbeid med rekruttering. Tor er nok den som har vært mest aktiv i nedstengningsperioden, derfor nomineres bare han. Det ble i fjor raskt igangsatt spilling på BBO, før vi fikk en rask og god overgang til Realbridge. Tor og kretsen har stått i spissen for Realbridge-spill i Eiker, Flesberg og Krødsherad 3 kvelder i uken. Han har også lagt til rette for treningsspill i Realbridge. Selv har jeg vært med i en gruppe som jobber med systemutvikling. Tor har lagt til rette for treningskvelder, og også deltatt i systemutviklingen. I perioden hvor det har vært mulig å møtes, men med noen restriksjoner, har Ellen og Tor vært svært påpasselige med å legge til rette for spill i trygge former, ved å følge regler og anbefalinger til punkt og prikke. Ellen og Tor er svært aktive med rekruttering til sporten vår. For en tid siden arrangerte de en kreativ idedugnad for å finne ut om nye grep kunne tas for å få nye spillere. Etter en godt annonsert åpen lørdag i Eiker BK, arrangeres nå nybegynnerkurs i Eiker og Vikersund. Ellen og Tor er også sterkt engasjert i å legge til rette for at nye spillere kan finne seg til rette. De spiller selv regelmessig med ferske spillere, og sørger for at en makkergaranti er på plass for dem som måtte komme alene på en klubbkveld. På storskjerm vises ofte korte systemtips for å etablere og vedlikeholde bridgekunnskap. På klubbkvelder vises resultater løpende på storskjerm. Her er nesten alltid handicapsystemet i bruk, slik at gode og mindre gode spillere kan konkurrere på noenlunde like vilkår. Vennlig hilsen 3088 Boye Arntzen

Nominert av: Boye Arntzen

Heidi Berre Skjæran

(Larvik BK/NBF Vestfold)

Sammen med tre andre medlemmer av Larvik Bridgeklubb nominerte jeg for 1 ½ år siden Heidi Berre Skjæran til Årets Bridgeildsjel 2020. Når NBF nå søker ildsjelkandidater 2021, «korona edition», så er Heidi etter min mening en minst like sterk kandidat. Jeg tillater meg først punktvis å gjenta noen av begrunnelsene for fjorårets nominasjon:

  • Heidi flyttet til Larvik i 2015, og engasjerte seg raskt i Larvik Bridgeklubb
  • Styremedlem i klubben fra 2016, og tok tidlig tak i rekrutteringsarbeidet
  • Fasiliterte kurs for nybegynnere med korte bolker i forkant av klubbkveldene
  • Markant økning av antall spillere på klubbkveldene fra 2016
  • Initiativtaker og ansvarlig for Larvik Storturnering, første gang arrangert høsten ‘16
  • Leder i Larvik Bridgeklubb (fra våren 2018)
  • «Bridgens Hus Larvik» ble en realitet etter Heidis initiativ og massiv dugnadsinnsats
  • Organisert og arrangert divisjonsspilling og kretskamper flere år i «Bridgens Hus»
  • Initiativtaker og primus motor for finale NM-lag i Larvik 2020

Hva har Heidi gjort siden koronastart 12. mars 2020:
Samme dag som NBF fulgte opp myndighetsrådene, og i praksis stanset klubbridge, tok Heidi initiativ til klubbkvelder på BBO. Skeptikerne var mange, men motstand stopper ikke Heidi: En knapp uke senere arrangerte Larvik Bridgeklubb klubbkvelder på nett – med økende deltakelse hver uke. Det bidro til at klubbspillere fortsatt kunne glede seg til – og over - ukens høydepunkt i en periode da mye annet var vanskelig, og 40-50 par ble normalt en tirsdags- eller torsdagskveld. Pluss singelturneringer på mandager. Mange, spesielt eldre, hadde aldri tidligere spilt bridge på nett, men ble raskt blant de ivrigste etter god opplæring og motivering fra Heidi. I tillegg til vedlikehold og utvikling av samhold og vennskap, bidro nettbridgen til en betydelig styrking av bridgeklubbens økonomi.

Så fort det var tilrådelig, og NBF åpnet for det, relanserte Heidi live-bridge i Bridgens Hus Larvik med start torsdag 2. juli 2020. Fulldublering, store bord og antibac ble like viktig som passlappene(!), og fungerte perfekt fram til ny nedstengning i november 2020. Deretter fulgte en god periode på Realbridge, en plattform som Heidi markedsførte på beste måte. Heidi er i det hele tatt unikt god på organisering og informasjon, egenskaper som har vist seg svært verdifulle for bridgemiljøet de siste to årene. Heidi ble for øvrig valgt til leder av Vestfold Bridgekrets 31. august 2020, et verv hun fortsatt innehar. 

Verdt å nevne er også at Heidi, etter ny reåpning av livebridge tirsdags- og torsdagskvelder medio 2021, tok initiativ til formiddagsbridge hver onsdag. Tiltaket skaper stor glede for deltakerne, og er et eksempel på nok et uegennyttig initiativ fra Heidi for at bridgevenner skal få flere arenaer for en god prat og et slag kort etter en vanskelig periode.

Med sin positivitet og sitt engasjement og pågangsmot er Heidi en enestående ressurs for bridgen, og jeg vil med dette nominere Heidi Berre Skjæran til Årets Bridgeildsjel 2021 – korona edition!

Nominert av: Tom Johansen

Tidlig i pandemien tok Heidi tak på situasjonen. Hun var en kretsleder som viste sterk omsorg for klubbene i kretsen og en utstrakt service og tilgjengelighet for klubblederne i en periode preget av usikkerhet. Jevlig kontakt gjorde tilværelsen bedre. Samtidig tok hun med en gang tak i mulighetene og etablerte realbridgemulighet for hele kretsen gjennom å sette opp "Vestfoldkveld" på mandager. Ikke bare gjorde dette at mange av kretsens spillere kunne møtes innenfor et begrenset og "trygt" miljø, men også at de ble bedre kjent med hverandre. Ved å sette opp dette på mandager gjorde hun det samtidig mulig for kretsens klubber å fortsette med realbridgespilling på sine ordinære kvelder - da ingen hadde mandag som spillekveld. Gjennom sin innsats fikk Heidi til et godt, trygt og hyggelig bridgemiljø for hele kretsen.

Nominert av: Elisabeth Groseth

Iwona Larssen

(Fredrikstad BK og BK Misklikk)

Fantastiske turneringer hele uken.både på bbo og real Også formiddag bridge

Nominert av: Stig Johansson

Hun organiserer turneringer på realbridge og bbo i tillegg til å være en ressursperson i bridgemiljøet og har holdt spillingen i gang under pandemien.

Nominert av: Per Alf Braathen

Iwona (og hennes ektemann Magnus) har vært primus motor for å arrangere bridge på BBO og Realbridge i hele perioden. Hun stiller alltid opp, også ved f. eks. arrangement av rundekamper. Det arrangeres nå både på formiddagstid og kveldstid. På denne måten binder hun bridge-Norge sammen. At hun samtidig er elskverdigheten selv og sørger for at alle har makker gjør kandidaturet enda sterkere.

Nominert av: Sverre Johnsen

Har stilt opp og laget hyggelige turneringer på både BBO og RealBridge. samt hjulpet bridge klubbr og stil opp som td.

Nominert av: Anonym

Iwona Larssen har bidratt til å holde bridge levende under koronapandemien ved å skape og tilpasse møteplasser på dag- og kveldstid med turneringer på BBO og Realbridge. Har gledet mange, skapt spillglede og engasjement i de tusen hjem, Norge rundt. I 2021 har hun sammen med mannen Magnus og vennen Thor dannet onlinebridgeklubben Missklikk som er medlemsklubb i NBF. BK Missklikk støtter også rekrutteringsarbeid, øremerket juniorer, ved Missklikkfemmeren. Hurra for Iwona!

Nominert av: Kristin Linnigard

Hun står på for både bridgespillere og bridge. Spesielt under de tyngste fasene av pandemien har hennes innsats og væremåte vært av stor betydning for klubber hun selv er medlem av og for hele BridgeNorge i tider da det ikke har vært lov til å ta i en kortstokk. Hele året, hver bidige dag setter hun opp turneringer, er turneringsleder, veileder eller stepper inn når det trengs på både BBO og realbridge. Antagelig på begge plattformer til samme tid iblant også. Hun hjelper til så mange steder at det nærmest er håpløst å ha oversikt over alt hun bidrar med sett fra utsiden. Allikevel får hun det til å se så enkelt ut. Ikke nok med at hun gjør det praktiske, men måten hun utfører det på er bemerkelsesverdig. Hun ivaretar alles interesser på en trygg, vennlig og rettferdig måte som turneringsleder og spiller med de som kommer uten makker når det trengs. Ivaretagelsen ender ikke med det. Hun møter spørsmål knyttet til arrangementene med en oversikt og imøtekommenhet som forundrer og varmer på samme tid. Både underveis i og utenom turneringene. Denne innsatsen og gjennomføringen har enorm betydning for bridgen og oss som liker å spille bridge. Spesielt under pandemien har det vært nødvendig å ha muligheten til å gjøre noe en liker i hjemmet. Dette har Iwona bidratt til daglig, over flere år. Både under pandemi og i en "normal" hverdag. Takk.

Nominert av: André Hagen