2020 - finalistene

Ingebrigt Jenssen, Sørreisa BK

Ingebrigt lærte på spille bridge i 1960 under hans tid som elev ved realskolen i Målselv. Hans læremester var Hartvig Sætra.

Som elev ved videregående skole (1961-64) spilte Ingebrigt i Finnsnes BK. I studietiden (1964-71) spilte Ingebrigt i Akademisk BK i Oslo.

Fra 1972 til dags dato har Ingebrigt vært medlem av Sørreisa BK. Vi har forsøkt å finne ut hvor mange år Ingebrigt har vært leder av vår klubb, men ingen klarer helt å huske når han overtok lederrollen. Vi får nøye oss med å si at han har vært leder av Sørreisa BK de fleste av de siste 30 år.

Ingebrigt har også vært involvert i styret av Troms og Ofoten Bridgekrets. Han har vært medlem av kretsstyret i fire eller fem perioder, i to av disse som leder (1990-92 og 2007-09). Ingebrigt var også med i Forbundsstyret i en periode på 90-tallet.

Ingebrigt er forbundsautorisert turneringsleder og har blant annet vært ansvarlig for KM lag i Troms og Ofoten bridgekrets fra 1976 til 2015. Med unntak av ett år har altså Ingebrigt, i 40 sammenhengende år, vært ansvarlig for et arrangement som på 70- og 80-tallet hadde rundt 70 deltakende lag.

I 1995 ble NM klubblag arrangert på Bardufoss. Troms og Ofoten bridgekrets sto for gjennomføringen og Ingebrigt var naturligvis leder av arrangementskomitéen. Mange vil kanskje huske opplegget hvor en av rundene ble lagt til det gamle handelssted og fiskevær «Hamn i Senja» i kombinasjon med sightseeing på øya.

Ingebrigt har også vært turneringsleder under Norsk Bridgefestival, både på Lillehammer og i Fredrikstad. Da EM ble arrangert i Tromsø valgte Ingebrigt å bruke mer tid som frivillig enn som spiller.

Ingebrigt har de senere år begynt å arrangere bridgereiser til andre land. Blant annet har han i flere år arrangert bridgereise for solhungrige nordmenn til Thailand hver vinter.

I tillegg må vi nevne de utallige timer Ingebrigt bruker på å dublere kort til klubben vår uten noen form for kompensasjon. Ingebrigt dublerer også kort til kretsen og til andre klubber i regionen.

Som spiller har Ingebrigt deltatt i ti NM parfinaler, med 7. plass i 1973 som beste resultat. Han har også en 3. plass fr NM-lag finale i 1997. Ingebrigt har spilt en sesong i 1. divisjon, samt vunnet 15-16 forskjellige kretsmestertitler og også et par Nordkalottmesterskap.

Vi i Sørreisa BK vet at både klubben og kretsen i mange år har vært avhengige av Ingebrigt sin innsats for å komme av med både større og mindre arrangementer, og vi mener Ingebrigt er en høyst verdig kandidat til prisen «Årets bridgeildsjel»

Nominert av: Sørreisa BK v/Pål Eirik Jensen (nestleder)

 
 

Kurt-Ove Thomassen, Båsmo BK

Har gjort en fantastisk innsats for barnebridgen i Mo, som får ringvirkninger over hele landet. Til stor inspirasjon for alle som er opptatt av rekruttering og barnebridge. Han har lagt ned titusenvis av timer på prosjektet og deler villig av sine erfaringer. Stiller alltid opp for å hjelpe andre. Et stort forbilde.

Kurt Ove har gjennom de senere årene gjort en formidabel jobb for rekrutering, ikke bare på Helgeland, men i hele Norge. Han har fått bridge inn i skolen for at alle skal se fordelen med tankegangen og at bridge også er en fordel for skolene. Helgelandsmodellen er også lagt merke til i utlandet. Kurt Ove var i Budapest og holdt foredrag, han har også vært i NBF og orientert om den modellen som kjøres på Helgeland. Han har også kjørt en rekke samlinger for juniorer og var også en sentral person ifm bridgelærerutdannelsen i Mo i Rana. Kurt Ove spiller også med en junior/nybegynner i klubb. Vil anta at Kurt Over bruker flere hundre timer på denne ulønnede jobben.

Kurt Ove fortjener tittelen årets bridgeildsjel fordi:  - han tør å tenke stort der vi andre er forsiktige, og setter seg store mål - og gjennomfører,  - han har satt bridge på kartet og skaffet betydelige sponsormidler til juniorbridgen,  - han er genuint opptatt av bridgens framtid.  Grunntanken er å bygge opp juniorbridgen for å øke rekruttering til klubbene. Han jobber aktivt for å skape gode bridgetilbud til juniorene både i egen kommune, kommunene på Helgeland samt resten av landet og legger vekt på at tilbudet til juniorene skal være lavterskeltilbud,  - Kurt er oppofrende og bruker mye av egne ressurser og tid på bridge, spesielt på barn og unge,  - Kurt er en inspirator for andre bridgespillere på Helgeland og andre regioner,  - Kurt har hatt lederfunksjoner i bridgeklubb i mange år, har stått i spissen for NM-lagfinale 2018, Helgelandsprosjektet der 2-3000 skoleelever har fått undervisning i lynbridge, etablering av flere juniorklubber, juniorcamp, at juniorene har fått delta i blant annet KM, skolemesterskap, juniorleir.    - Kurt har brukt media aktivt for å få mye oppmerksomhet om juniorbridge.

Han gjør en strålende innsats for rekruttering av unge, han har etablert Helgeland Junior bridgeklubb med svært mange medlemmer, han arrangerer turneringer for alle i HJBKs regi og tilbud for unge i form av egen vamp, han er meget god på å skaffe sponsorer og får også på den måten markedsført bridge på en meget god måte.

Gjort en usedvanlig stor innsats i rekrutteringsarbeidet til bridgen gjennom Helgeland juniorbridgeklubb og ved å organisere juniortreff for nesten 100 barn og unge. Ved å skaffe mange sponsorer ble arrangementet gratis for deltakerne slik at alle kunne delta uansett bakgrunn.

Kurt Ove er leder i Båsmo bk samt leder og stifter avHelgeland juniorbk . I begge klubbene har han gjort og gjør et enormt arbeid for bridgen. På juniorsiden har han ledet og gjennomført skoleundervisninga for flere tusen elever i grunn- og ungdomsskolen på Helgeland. han har planene klare for å fortsette den kursinga når samfunnet blir åpnet og trygt. Han har lagt ned flere årsverk for de unge og også for oss i Båsmo bk!

Fabelaktig innsats for juniorbridgen både lokalt, i Helgeland, og tar folk ellers i landet kontakt for å få tips, så tar han seg tid til det også.

Han fortjener tittelen årets ildsjel for jobben han har gjort for rekruttering og oppstart av Helgeland juniorbridgeklubb og ikke minst jobben med å skaffe sponsorer.

Fantastisk engasjement for å få ungdom til å spille bridge.

Han jobber utrettelig med å få fram bridgen blant ungdommer og gjør en god jobb for klubben sin også Absolutt en som fortjener en bemerkelse

Står på hele tiden for juniorbridgen på Helgeland i tillegg til at han leder Båsmo BK. Han har fått inn masse sponsorpenger og har vært primus motor i jobben med rekruttering her på Helgeland over flere år!

Nominert av: Maja Rom Anjer, Jarle Bogen, Elisabeth Solum, Knut Pettersen, Fredrikke Opsahl Ulsrud, Torgrim Straumbotn, Gunn Angelskår, Roger Bogen Kalås, Ronny Søttar, Roger Fagerdal, Alexander FlakstadJens Kristain Hejer, Sporveiens BK

Denne nominasjonen er samstemt fra klubbene Sporveiens BK, Gro BK, Posten BK, Bilpost og øvrige medlemmer fra andre klubber som spiller i lokalene til Skatt øst i Schweigaardsgt 17.

Kristian gjør en stor jobb for bridgeklubbene her i Skattekvartalet. Kristian arrangerer hvert år to nybegynnerkurs for interesserte bridgespillere og deretter bridgespilling for kursdeltagerne, dette har han holdt på med i over 10 år. Kursene bærer preg av en lun og god atmosfære med godt faglig innhold.

Kristian er også med selv og spiller bridge i klubben når han ikke holder på med opplæring.

Etter at de tre ovennevnte klubbene slo seg sammen er det nå 10-15 bord på spillekveldene og Kristian er en sterk bidragsyter til dette, både med å sende ut informasjon pr mail foran og etter spillekveldene og skaffe makker til de som mangler det. Han er en flink bridgespiller som setter fair-play høyt og er veldig opptatt av å ha et godt miljø.

Kristian lager også mat til bridgekveldene det er derfor anledning til å kjøpe seg noe "å bite i" før klubbkvelden starter. Han ordner en varmrett og steker bunker med vafler og sørger for frukt og mineralvann.

Ved julebordavslutning og sommeravslutning står han for festmat til opptil 60 personer samt ordner mye av arrangementet. Alt dette gjør han uten store ord, han jobber i det stille og legger ned mange timer og holder en lav profil, alt ulønnet. Derfor ønsker vi at han skal få prisen som årets bridgeildskjel for det flotte arbeide han gjør i klubben.

På vegne av bridgeklubbene vil jeg foreslå Jens Kristian Heje

Nominert av: Frode H. Waglen

 
 

Skjalg og Brit-Helen Nyheim Solum, Tromsø BK

Da Skjalg og Brit-Helen Nyheim Solum kom til Tromsø i 2003 var interessen for klubbridge i Tromsø på et lavmål. Rekrutteringen av nye spillere gikk tregt selv om noen ildsjeler drev kurs. De tok øyeblikkelig fatt i rekrutteringsarbeidet som de hadde erfaring med fra Lofoten, og Mixklubben økte fra 3-4 bord og til et snitt på nesten 10 i løpet av 10 år. Her var de turneringsledere og reiseledere når klubben dro til sin årlige bridgetur der både bridge, quiz og sosialt samvær samler et sted mellom 60-80 deltakere som en start på sesongen.

Utrettelig kursvirksomhet var resepten for suksessen til Mixklubben, men også tilstedeværelsen for kursdeltakerne. Både Skjalg og Brit-Helen ofrer mye tid på å spille med nybegynnerne, oppmuntrer dem og ikke minst være der som støtte når progresjonen ikke er som forventet.

Da Mixklubben hadde funnet sin naturlige plass i bridgelivet i Tromsø, satte de i gang et nytt prosjekt,” Nybegynnerklubben”, i regi av Tromsø Bridgeklubb som i mange år hadde lagt ned klubbspillingen. Hver mandag driver ene delen av ekteparet kursvirksomhet, mens den andre er hjelper og medspiller for de som er ferdige med kurset, men som ikke føler seg nok kompetent til å spille i Mixklubben eller BK 1933. I løpet av 5-6 år har medlemstallet i Tromsø BK steget fra 5 til dagens 34. I koronatiden har de fortsatt sin virksomhet, men nå gjennom BBOs plattform. (Typisk for dette paret er at da belastningen på BBO ble for stor, og vår lille rekruttklubb ikke kunne gjennomføre sine spillekvelder, har de lagt seg i selen for at vi nå kan møtes igjen fysisk ved kortbordet, med alle de ekstra tiltak som kreves for å følge NBFs retningslinjer.) Kursene og nybegynnerklubben er stedet der stort sett alle nye medlemmer av Tromsøs bridgeklubber rekrutterer nye medlemmer. 

Skjalg har i mange år vært rekrutteringsansvarlig for Troms og Ofoten Bridgekrets og har mange ganger vært kretsens representant på Organisasjonsdagene og Bridgetinget.

Brit-Helen og Skjalg er også opptatt av at det spilles turneringsbridge i kretsen. De satte i gang i kretsmesterskapet for Mix-par og organiserte og ledet turneringen til at denne turneringen er kretsens mest attraktive turnering der bridgen kombineres med  hyggelig samvær på lørdagskvelden. De har også utallige ganger sørget for å være ressurspersoner når Seriemesterskapets 3. og  4. divisjon arrangeres i Tromsø med sin kjennskap til både lover og ”Ruter”.

Turneringsarrangører i Nord-Norge er også takknemlige for at Solums ikke er redd for å kjøre mer enn 100 mil for å spille i deres turneringer. De kjører gjerne 40 mil for å delta på en kveldsturnering i jula eller påsken,  og Lofoten og Vesterålen er hyppige bestemmelsessted for deres glede  for å delta på bridgeturneringer. Da Brit-Helen er bevegelseshemmet, så blir disse turene alltid gjennomført med familiens Toyota, og Toyotaen sørger også for at ekteparet er årvisse deltakere  på Bridgefestivalen.

Både Brit-Helen og Skjalg har usedvanlige menneskelige egenskaper. Deres evne til inkludering og uselviske medmenneskelighet gjør at alle som møter dem føler seg heldige og godt ivaretatt. De er suverene pedagoger som skjønner at bridge er et vanskelig spill å mestre den første tiden. Med  tålmodighet, engasjement og sin enorme kjærlighet for både bridge og mennesker opplever alle i deres nærhet at ingen vansker er for store til å overvinnes. De er forbilder og ildsjeler som bridgen i Norge kan være stolte over å ha sin midte.

Nominert av: Cathrine Klaussen Leithe, Lisbet Rønningsbakk og Rune Brendeford Anderssen, Tromsø BK

 Avstemningsperioden er t.o.m 7. juli.

Gå til
avstemningssiden. (avstemningen er stengt)