Online lagturneringer på RealBridge 2023

 RealBridge online lag 2023 starter opp 13. februar, med påmeldingsfrist 31. januar!

Turneringen er åpen for alle medlemmer i NBF, og med 3 nivåer tror vi at alle kan finne riktig nivå av motstand og en klasse de føler seg "hjemme" i. 

Online lagturneringer på RealBridge 2023

Det er altså tre ulike nivåinndelinger: "Elite", "Åpen" og "Begynner".

Eliteklassen er åpen for alle medlemmer som ønsker å stille lag på dette nivået, uavhengig av mesterpoeng og/eller handikap.

Åpen klasse er for alle medlemmer som ikke føler seg helt hjemme på elitenivå, men som har mange mesterpoeng og/eller for lavt handikap til å stille i begynnerklassen.

Begynnerklassen er for alle medlemmer med mindre enn 50p (hjerternåla) og/eller har et handikap på 40 eller høyere. NB! Alle lag kan ha én deltager som ikke oppfyller kravene.

 

Påmelding "Begynner"

Påmelding "Åpen"

Påmelding "Elite"

 

Startkontingent

Startkontingenten betales etterskuddsvis, og det blir sendt ut Vipps-krav til lagkapteinene når laget er slått ut, alternativt har nådd finalen.

Elite- og åpen klasse: kr 1 500,- per lag i grunnspillet, deretter kr 200,- per lag for hver runde de kvalifiserer seg til.

Begynnerklassen: kr 500,- per lag i grunnspillet, deretter kr 200,- per lag for hver runde de kvalifiiserer seg til.

 

PÅMELDINGSFRISTEN ER 31. JANUAR

 

Du får mer informasjon, detaljer og lenker til påmelding HER