Løp og søk Frifond Barn og Unge til bridgeaktiviteter

Norsk Bridgeforbund oppfordrer alle som driver med (eller ønsker å drive med) bridgeaktiviteter for barn og unge om å søke på midler gjennom ordningen Frifond Barn og Unge.

Løp og søk Frifond Barn og Unge til bridgeaktiviteter
Denne muligheten åpnet seg når Norsk Bridgeforbund i 2019 fikk avslag på søknaden om støtte fra Frifond organisasjon. 

Enkelt å søke, søk til hva dere vil

For dere som driver aktivt barne- og ungdomsarbeid og allerede har flere juniormedlemmer, kan dette faktisk være gunstig! 

Dere får nå muligheten til å søke på ordningen «Frifond barn og unge». Dere kan søke når som helst (gjerne nå på tidlig høst), og det er «superenkelt å søke» (sitat fra hjemmesidene). Dere kan også søke på hva som helst av tiltak - ta gjerne kontakt med NBF for å diskutere muligheter.

Vi har tre tips i søknadsprosessen:

  • Les retningslinjene nøye, og involver ungdommene i planleggingen
  • Kontakt saksbehandler i LNU Johanne Halsnes Århus (23 31 05 88 /johanne@lnu.no) før dere søker
  • Vær nøye med å ta vare på bilag

Om dere er en stor klubb med mange voksenmedlemmer, vil vi tro at dere kan skille ut gruppen med ungdommer som en egen gruppe for å oppfylle kravet om minst 1/3 <26 år (det kan jo være så enkelt som to voksne + én ungdom). Ta kontakt med LNU for å finne ut hvordan dere løser dette.

Les artikkelen "Er du ung, blakk og kreativ" fra Altaposten med intervju av LNUs saksbehandler Johanne Halsnes Århus.

Sporbar innbetaling av medlemskontingent

Så vil vi be alle klubber om to ting som vil gjøre det mulig for NBF å søke frifond organisasjon et senere år:
  • Vær nøye med at alle juniormedlemmer betaler en kontingent på minimum 50,-
  • At betalingen er sporbar (betalt via bankkonto, VIPPS, eller at medlemmet har skrevet under på innmeldingsblankett med navn, f. år, sum innbetalt og dato om det betales kontant)

LNU hjelper alle!

LNU er svært imøtekommende, dyktige og hjelpsomme. Vi oppfordrer dere til å bruke dem for alt de er verdt både i søknadsprosessen og under gjennomføringen av prosjektet.

Kontakt Johanne Halsnes Århus (23 31 05 88 /johanne@lnu.no

Vi ønsker alle juniorbridgeklubber og andre klubber med flere juniormedlemmer en riktig god bridgehøst, og lykke til med søknadene.