Lag din egen sommerleir for barn

Har du et barnebarn som er glad i kortspill? Be ham eller henne om å invitere tre venner, så kan du lage din egen sommerleir med kortspilling på hytta. OG få dekket alle utgifter. Nysgjerrig?

Lag din egen sommerleir for barn

Bakgrunn:

Korona vil også i sommer legge begrensning på hvor mange som kan være samlet. Å samle barn/ungdom fra flere ulike regioner vil utgjøre en risiko. Nasjonal sommerleir med bridge er derfor avlyst.

I planen for gjenåpning av landet er det lagt opp til at aktiviteter for barn og unge skal prioriteres høyt. Vi forventer derfor at det vil være greit om barn/unge fra samme region kan møtes til aktiviteter i mindre grupper fra og med sommeren.

Etter et år med stillstand trenger barn og ungdom noen lyspunkt å se fram til, og en liten sommerleir kan gjøre susen. Norsk Bridgeforbund ønsker derfor å legge til rette for lokale initiativ - små sommerleire for barn med kortspill i fokus. For de yngste vil det også være en fordel at man ikke må reise så langt hjemmefra. Flere av de yngste kan være med når reiseveien er kortere.

Vi skal legge lista lavt, ha det gøy, og åpne en verden av samhold og kortspill for de yngste. Kretser, klubber og enkeltpersoner kan arrangere.

Enkelt og lokalt

Tenk enkelt, tenk lokalt. Dette skal være gøy for både barna og de som arrangerer. Siden vi skal innom bridge(-lignende spill), er 4 deltakere et minimum. Inntil videre vil vi også sette et tak på 20 deltakere på leiren. (Men om gjenåpningen av landet og forskriftene åpner for det, kan vi tillate en økning). Pass på lokal korona-forskrift.

Siden det satses på små grupper, vil vi anbefale dere å velge aldersgruppe. Er det for de yngste? (8-10 år), for de midt i mellom (10-15 år), eller for ungdommer (14-17 år)? Deltakerne skal være fra egen krets/nærliggende krets, men om man f. eks. har et tantebarn i nabokommunen og et barnebarn i nabolaget, så kan du, så fremt ikke lokale korona-forskrifter setter stopper for det, invitere fra begge miljøene. 

Form

Ambisjonsnivået bør legges lavt. Velg for eksempel en langhelg (torsdag – søndag), 2-3 ukedager, eller en kortere periode, f. eks. fredag - lørdag. Om du har mulighet til å arrangere i ukedager, kan en av de to første ukene etter skoleslutt være populære sett fra foreldrenes ståsted, siden ungene da har fri fra skolen mens foreldrene jobber. Det samme vil gjelde i ukene etter fellesferien, rett før skolestart. 

Finn ut hvem du vil invitere, og velg det tidspunktet  som passer dere!

Planlegging

Involver lokale juniorer i planleggingen. Det er spesielt viktig dersom dere satser på en mini-sommerleir som er mer enn helt basic, og dere vil søke Frifond barn og unge om støtte. Da er det et krav at barna selv har fått være med på planleggingen.

Finn ut hvor dere skal være. Du er best kjent i eget distrikt. Har du en hytte? Finnes det et grendehus til lån? Er det en leirskole i nærheten? Leier naboen ut to sjøboder? 

Tenk på innhold. Noe av veien må bli til mens en går, men lag en skisse til program, og tenk på hvilket ambisjonsnivå du skal legge deg på. Kommer de uten forkunnskap gjelder det å legge også denne lista lavt. Lynbridge vil passe fint for de ferske fra ca 10 år. Varier med andre aktiviteter (bading, båttur, grilling, badminton, andre spill). Har de spilt bridge før kan man tenke på å arrangere en liten turnering.

Premisser

Arrangementet skal foregå i egen kommune. Om man har en spesielt god grunn kan man godta nærliggende kommuner. Arrangementet skal være tuftet på frivillighet.

Vi forventer at man lager en gruppe lokalt og søker Frifond Barn og Unge om støtte til prosjektet. NB! Merk at det er lengre saksbehandlingstid om sommeren, og for å være sikker bør man søke. minimum 8 uker før arrangementet skal gjennomføres.

Lag budsjett. Det trenger ikke være avansert, men lag en oversikt over hva du tror utgiftene vil komme på. 

Om det er ønskelig, kan NBF bidra med veiledning i planlegging, forslag til program og utstyr, utforming av informasjonsmateriell (foldere o.l.) samt veilede ledere på leiren.

Økonomi

NBF bidrar med 150,- i arrangørstøtte pr deltaker pr arrangementsdag. (dvs. om man arrangerer torsdag – lørdag, 3 dager, og har 8 deltakere, får man 3*175*8=4200,- i støtte). Midlene skal brukes til å dekke utgifter som ikke dekkes av Frifond Barn/unge (f. eks. transport). Om leiren gir overskudd, skal overskytende beløp benyttes til oppfølgingstiltak av deltakere.

Frifond Barn og Unge er en statlig ordning for å støtte arrangement for barn og unge. De finiansieres av tippemidler. Dette er et lavterskeltilbud som gir støtte til alle mulige små arrangement for barn og unge lokalt. Målet er at unge skal få muligheten til å gjøre det de vil, der de er. Vi antar at alle som søker vil få støtte fra Frifond Barn og Unge.

Alle som deltar melder seg inn i lokal bridgeklubb, og betaler en medlemskontingent på 50,- på Vipps til Norsk Bridgeforbund (om de ikke er medlemmer fra før). Dette er viktig, for på sikt ønsker NBF å øke aktiviteten for barn og unge ved å komme inn under statlige støtteordninger for barn og unge. Da er antall medlemmer avgjørende for støtten som gis.

NB! NBFs støtte er ikke forhandlingsbar. Det vil si at om man velger en arrangementsform som koster mer, må det dekkes av deltakeravgift eller klubbens oppsparte midler. Vi regner imidlertid med at de fleste vil få dekket alle utgifter gjennom denne ordningen, og at de som har større planer vil få dekket alt gjennom en kombinasjon av å søke Frifond Barn og Unge + støtte fra NBF.

Politiattest

Alle ledere skal vise begrenset politiattest. Til NBF om det er privatpersoner som står som arrangør, til krets/klubb om de står som arrangør. Dette kan virke vanskelig og tungvint, men er faktisk veldig lett! Dere får et skriv fra oss som bekrefter at dere har behov for politiattest, og logger så inn med bank-id og fyller så inn et enkelt skjema på politiets sider. I løpet av noen få dager har dere attesten.