Forskning på bridge støttes av NBF - Støtt du også!

Nå kan vi endelig få belegg for påstander som at bridgespillere lever lengre, at bridge holder hjernen i trim, og at bridge er bra for å ha et aktivt sosialt liv gjennom hele livet. Universitetet i Sterling skal nemlig forske på bridge, og hvilken effekt bridgespilling har på folk. 

Forskning på bridge støttes av NBF - Støtt du også!

Gir økt troverdighet

Forskning på bridge vil gi oss større troverdighet når vi skal søke midler til prosjekter i skoler og andre offentlige steder, kan gi bridge positiv publisitet i media, det vil  være fint for enkeltmedlemmene å ha når vi skal framsnakke bridgen. 

Crowd funding: mange gir litt 

Universitetet i Sterling finansierer forskningsstillingen til professor Samantha Punch, som for oss bridgespillere er mer kjent som landslagsspiller i bridge fra Skotland. Som alle andre forskningsinstitusjoner er de avhengige av å supplere med ekstern finansiering. For å få til dette, har de valgt å  lansere crowd-funding-kampanjen "Keep Bridge Alive". Crowd funding vil si at mange gir litt. De inviterer både bridgeforbund og enkeltmedlemmer til å donere.  

2 kr pr medlem i Norsk Bridgeforbund - utfordring sendt til Sverige og Danmark

Styret i Norsk Bridgeforbund har vedtatt å støtte kampanjen med NOK 2,- pr medlem. Vi utfordrer samtidig de andre nordiske bridgeforbundene til å gjøre det samme. 

Lever vi virkelig lengre?

Vi hevder ofte ting som at bridgespillere lever lengre, at bridge holder hjernen i trim og er godt for å motvirke demens, at bridge er bra for å få et godt sosialt nettverk. Men vi mangler god dokumentasjon for påstandene. Vi har i mange sammenhenger ønsket oss forskning på hvilke resultater bridgeopplæring og fast bridgespilling har for helsen. Det har vært uttrykt ønske fra både styret og administrasjonen om å starte egne forskningsprosjekt i samarbeid med norske universitet, men vi har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette. Derfor er det gledelige nyheter at noen andre ønsker å gjennomføre dette.

VIPPS, så er du med og støtter bridgeforskning!

Har du råd til mer enn de 2,- som allerede er donert på dine vegne, har vi opprettet en egen konto i VIPPS der du kan støtte KBA. Det norske mix-laget i EM støttet med 100 pund, og under NM for damelag valgte mange av spillerne å støtte kampanjen med beløp fra 50,- til 5000,-.  

Du gjør slik:

  • Åpne Vipps
  • Klikk "Betal"
  • Søk opp Norsk Bridgeforbund
  • Velg "Keep bridge alive - støtt forskning på bridge"
  • Velg forhåndsvalgt beløp 50,-, 100,- eller 200,-, eller et valgfritt beløp

Fakta om Keep Bridge alive:

Universitetet i Sterling har tidligere utført forstudier på bridge og velvære i samarbeid med EBU. Nå er målet å studere sosiologien i bridge – hvilke effekter bridgespilling har på enkeltindividets egen opplevelse av velvære, effektene på sunn aldring og sosiale relasjoner. Forskningsgruppen blir ledet av professor Samantha Punch, som også er internasjonal bridgespiller som representerer Skottland på landslagsnivå. I tillegg til henne var det utlyst en doktorgradsstilling til prosjektet, og det er ansatt en tredje forsker i en deltidsstilling. En del av prosjektet går ut på å utvikle kampanjemateriell til rekruttering av spillere fra ulike målgrupper, og dette materiellet vil bli gjort tilgjengelig. 

Deler av prosjektet er finansiertvia lønnsmidler fra universitetet i Sterling, men prosjektet er også avhengig av ekstern finansiering. De har satset på crowd funding i bridgemiljøet – at bridgeforbund verden over vil støtte prosjektet, og at mange enkeltindivider vil gi litt hver.

Gå til crowd funding siden til Keep Bridge Alive

Professor Samantha Punch leder forskningsgruppen.