Bridge i ungdomsskolen?

Kunnskapsdepartementet går inn for at det innføres valgfag i ungdomsskolen fra 2012. Bridge ser ut til å passe godt inn i forhold til hvordan departementet ser for seg valgfagene: Bridge fremmer konsentrasjon og samarbeid som øker prestasjonene i alle fag. Bridge gir bedre evner i logisk tankegang og hoderegning. NBF kommer til å gjøre det vi kan for å komme med i betraktningen. Har du innspill kan du delta i debatten her.

Bridge i ungdomsskolen?