Bokanmeldelse - Lær bridge

Ane Haaland har lest den nye norske læreboken i bridge og skrevet en anmeldelse av den. Vi er så heldige at hun har delt den med oss slik at alle kan få innblikk i hva en erfaren kursholder synes om boka.

Nesodden Bridgeklubbs yngste medlem, Edvin Iversen og mamma Toril, fikk boka signert av Sofie på spillekvelden

LÆR BRIDGE: Pedagogisk perle for ferske spillere 

 

Endelig kom den - boka til Sofie Sjødal og Agnethe Hansen Kjensli. Den heter ganske enkelt "LÆR BRIDGE - Livet er kort, spill bridge!". Og den var vel verd å vente på: Boka er en perle av en bridgebok der de to unge verdensmestrene og bridgelærerne tar leserne med på å lære å se, tenke, vurdere, analysere og spille bridge, både som spilleførere og motspillere: De første 60 sidene er viet til disse temaene – før vi i det hele tatt begynner å melde. Denne tilnærmingsmåten er i noen grad fokusert på å lære opp de yngste, men voksne nybegynnere vil også ha stor nytte av å lære seg å «tenke bridge» i større grad fra de starter å lære seg å spille.

 

Boka bruker 4-kortsfarge åpninger i alle farger som utgangspunkt for å melde kontrakter. Det er for mange enklere å lære seg å melde med dette systemet, og det brukes ofte i sammenhenger der man lærer opp yngre spillere. I de fleste etablerte bridgeklubber spiller man med 5 korts major- og 3 korts minoråpninger, og de fleste spillere lærer seg dette systemet etter hvert. I klubben vår bruker vi en lærebok (adaptert fra en lærebok fra NBF) der nybegynnerne lærer 5 kort major/3 kort minor fra starten, da vi har erfart at det er enklere for voksne spillere å forholde seg til dette systemet helt fra begynnelsen, heller enn å først lære å åpne med 4 kort og så gå over til 5 korts åpninger. I klubbene er det som regel opp til bridgelærerne hvilket system de vil bruke. Boka til Sofie og Agnethe er nyttig uansett hvilket system man velger – fordi den lærer leseren å tenke, analysere og vurdere kortene og hele spillet.

 

Noen av årsakene til at jeg (som bridgelærer for voksne spillere) liker boka så godt er:

- Boka er fin og oversiktlig, og hvert kapittel avsluttes med «Test deg selv» spørsmål, og en oppsummering av de viktigste lærepunktene – dette stimulerer til egenlæring;

- Den forklarer HVORFOR du bør tenke og spille slik forfatterne foreslår. Dette er veldig viktig pedagogisk, da den som skal lære husker rådene mye bedre når hen vet årsakene til dem;

- Jenta med tipsene har mange gode råd! Forfatterne har sett hvilke feil nybegynnere gjør: De tar tak i dem og forklarer hvorfor man ikke skal gjøre/spille slik – uten å dømme eller moralisere;

- Kapittel 1 – Utspill, styrke og svakhetskast – godt å få inn helt fra begynnelsen at du må tenke «VI» og gi signaler til makker slik at dere kan spille godt sammen. Fint å få inn dette grundig allerede i første kapittel hvordan en skal tenke på samspillet med makker – og motvirke tendensen nybegynnere har til (nesten) bare å se på egne kort;

- Kapittel 2 – Verdien av kortene – er et virkelig godt kapittel med mange gode tips, refleksjoner og eksempler (og videre understreking av «hvorfor-elementet»);

- Kapittel 3 om trumf og kontrakt – enkelt, klargjørende og viktig!

- Kapittel 5 om NT – her er det veldig nyttig tenking rundt meldingene, og spesielt rundt dette med å forstå overføringer – noen mange av våre nybegynnere strever sterkt med;

- Gode titler som svarer direkte på spørsmål mange stiller seg (for eksempel "Hvordan melde når motstanderne melder inn" og "Å bruke informasjon fra meldingene", når vi skal spille ut);

- Mange eksempler i alle kapitler – dette er virkelig «gull», da de fleste lærer bedre når de ser prinsippene i praksis, gang på gang;

- Bridgeuttrykk blir enkelt forklart med notater i margen - dette er et godt pedagogisk grep og fungerer veldig bra for nybegynnere som får servert et stort antall nye uttrykk og termer å forholde seg til på kort tid. Fungerer bedre enn å "bare" henvise til ordlista bak i boka;

- Språket er enkelt, direkte, saklig og nøkternt, uten å bli «kjedelig», «fordummende» eller tørt;

- Fint å utfordre de «litt viderekomne» til å undres, med vanskelige eksempler og røde argumenter – og samtidig vise at de som ikke skjønner disse, også er helt «i rute».

 

Noe av det viktigste for meg er forfatternes holdning til spillet og til de som skal lære det: Teksten «snakker» til nybegynnere gjennom en direkte, klar, respektfull og kjærlig tone. «Kjærlig»? Det skinner igjennom at forfatterne virkelig er glade i dette spillet, og de formidler dette ved å skrive slik at leseren får lyst til å bli med i «bridgefamilien». Og dette gjør de uten å være «påtrengende».

 

Boka er godt gjennomarbeidet og har hele tida nybegynneren i fokus – et bevisst valg som også faller naturlig fordi forfatterne selv er nært på nybegynnere gjennom sitt engasjement i motivasjon og undervisning av nye spillere.  Den er det stikk motsatte av «en tørr bridgebok» (dem er det mange av), og jeg anbefaler alle nybegynnere å skaffe seg den, og å lese og bruke boka både alene og som diskusjonsgrunnlag, for eksempel på private bridgesamlinger. Mange mer erfarne spillere vil også ha mye å lære her.

 

Jeg savner imidlertid et kapittel om kommunikasjon og samarbeid med makker. Dette, samt bridgens etikk, er innebygd i teksten mange steder, men kunne fortjent et større fokus: Det er jo i det gode makkerskapets utfordrende samarbeid at mye av bridgegleden «bor», og der mestring blir sett og satt pris på og kan vokse seg sterkere. I respekten for makker, og for motspillerne, ligger kjernen til utviklingen av en bridgespiller med en dypere etisk sans for dette vakre spillet. Denne delen kan styrkes i senere utgaver av læreboka, som vi regner med blir en bestselgende «klassiker».

 

Gratulerer til forfatterne med et viktig tilskudd til norsk bridgelitteratur!

 

Ane Haaland, Bridgelærer, og kursansvarlig i Nesodden BK