BK2000

BK2000 er et gammelt regnskapsprogram som ikke lenger brukes av medlemmer i NBF.

Noen kan ha behov for å åpne gamle turnering eller lignende.

Bruk av programmet supporters ikke og gjøres på eget ansvar.

Nedlastinger:

BK2000 installasjon (.exe)

lisens.bk (lisensfil som må ligge i mappen der BK2000 er installert)

BK2000 installasjon med lisensfil (.zip)