TL-kurs

Per Nordland har utviklet et selvstudiekurs for TL-utdanning. Selve kurset er laget som Powerpointpresentasjoner - de fleste med lyd.

Filene lastes ned og lagres lokalt på din egen PC.

Gi beskjed til Per Nordland når du starter på kurset, sånn at han vet hvem som holder på, og kan gi beskjed hvis filer har blitt oppdatert. Spørsmål dersom du ikke forstår noe kan også rettes til Per, som kan kontaktes per.nordland@gmail.com.

Innledning
Lydfilen er koplet til presentasjonen, og kan bare høres når den kjøres som presentasjon.

Meldingene:
Omhandler §§ 17-40. Les dem og se sammenhengene.
Lydfil koplet din hver enkelt plansje, og den må startes hver gang, enten du er i redigerings- eller presentasjonsmodus.

Spillet:
Omhandler §§ 40-71.
Lydfil koplet din hver enkelt plansje, og den må startes hver gang, enten du er i redigerings- eller presentasjonsmodus.


Øvingsoppgaver meldinger:
Ingen lydfil.

Mangler du Officepakke:
Last ned framvisere her: http://office.microsoft.com/en-us/downloads/CD010200683.aspx

Lovboka på norsk som HTML finner du her: http://lovboka.org/

Fil for nedlasting finnes her: http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/nedlastning/reglement/lovboka2007.rar

Per Nordland har konto på Skype, og er tilgjengelig for hjelp i hvert fall av og til.

Eksamen:
Eksamen er skriftlig. Den enkelte detlaker bestiller eksamensoppgaver fra Per Nordland når han er klar til å avlegge denne. Per sender eksamensoppgavene pr. E-post, med en tidsfrist for innsending av besvarelse. I tillegg til skriftlig eksamen, som må bestås, er det krav til praksis før man autoriseres.