NBFs hederstegn tildelt Per Watz

Under Bridgetinget 2024 ble NBFs Hederstegn tildelt Per Watz for sin innsats både i NBFs styre og i krets og klubb.  

NBFs hederstegn tildelt Per Watz

Per var nominert både av Nesodden BK og av NBFs styre. Per var visepresident i NBF fra 2008 til 2014, og hadde et særlig fokus på rekruttering og i tillegg var Per arkitekten bak innføringen av serviceavgiften. 

Nesodden BK hadde nominert Per med følgende tekst:
"Nesodden BK er en klubb med snart 70 års historie, men det var da Per Watz kom inn som leder i 2001 at klubben så et stort sprang i medlemsutvikling.

  • 2001: 47 medlemmer
  • 2002: 57 medlemmer
  • 2003: 63 medlemmer
  • 2004: 84 medlemmer
  • 2005: 85 medlemmer
  • 2006: 113 medlemmer
  • 2007: 121 medlemmer

Denne satsningen førte til at Nesodden Bridgeklubb gikk inn i jubileumsåret 2007 som Norges nest største – og en av de mest aktive bridgeklubbene.

Per har vært en uvurderlig bidragsyter i Nesodden Bridgeklubb. Hans ønske om å utvide klubben, og all jobben han har lagt ned har vært veldig viktig. Han ville ha med alle i klubben, og for ti år siden prøvde han seg på å få bridge i SFO, for å få med flere juniorer.
I tillegg til å ha gjort en stor innsats for rekrutteringen, så var Per også veldig opptatt av inkludering i klubben. Han var opptatt av det sosiale, og var en av hovedgrunnene til at Nesodden var kjent for et godt miljø. Under ham som leder var det flere spillere som reiste over en time hver vei, kun fordi de ville spille på Nesodden.

I 2001 startet Per opp «bulletinen», en informasjonsavis til medlemmene. Den kommer fortsatt på e-post hver mandag kveld før spillingen dagen etter.

Etter at klubben så store frafall under korona steppet Per opp igjen. Han er nå en helt sentral del av rekrutteringsutvalget, og har bidratt til en eksepsjonell vekst i klubbmiljøet de siste par årene. Modellen til Nesoddens rekrutteringsutvalg har fungert fint, og Per har sammen med andre i rekrutteringsutvalget med glede delt dette med andre klubber, og blitt fadderklubb for andre klubber som ønsker å starte rekrutteringsarbeid. I tillegg hjelper han også kretsens overlevelse, som nestformann i Østfold og Follo Bridgekrets.

Som om ikke alt dette skulle vært nok, Per har sittet mange år i styret til NBF, også som visepresident. Under hans tid i styret var han hovedarkitekt bak arbeidet med håndboken «Veiviseren» som er en guide for tillitsvalgte i klubbene.
Vi i Nesodden Bridgeklubb er veldig takknemlige for alt Per legger ned av arbeid for å holde Nesodden bridgeklubb og bridgen generelt i live. Vi mener derfor at det er høyt på tide at Per får NBFs hederstegn."

Bridgetinget 2024 tildelte NBFs Hederstegn til Per Watz med stor applaus - Norsk Bridgeforbund gratulerer så mye!


F.v. president Åse Langeland, Per Watz og styremedlem Elisabeth G. Sjødal.