Kvalifisering for veteran/mix til World Bridge Games 2024

World Bridge Games 2024 arrangeres i fire klasser – åpen, damer, veteran og mix – i Buenos Aires, Argentina. Mesterskapet spilles 23. oktober – 5. november (åpningsseremoni 22. oktober). NBF har bestemt at det skal avholdes kvalifisering for å avgjøre retten til å representere Norge i Buenos Aires.

Kvalifisering for veteran/mix til World Bridge Games 2024

Det skal konkurreres i fire klasser, og NBF har bestemt at lagene som skal representere Norge i «Bridge-OL», skal avgjøres igjennom en kvalifisering for hver klasse.
Kvalifiseringshelgene – online på RealBridge – er gjennomført/planlagt som følger

Klassene åpen og damer: 5. – 7. januar 2024 => allerede spilt, resultat (sak på bridge.no).

Kvalifisering veteran og mix: 5. – 7. april 2024 – Online på RealBridge

 • Når: 5. – 7. april 2024
 • Start: Fredag 5. april kl. 18:00
 • Format: Avgjøres ut fra påmelding
 • Påmelding av lag – minst fire – og inntil seks spillere – gjøres på bridge.no. Påmelding kan først gjøres når man har minst fire spillere. Nye spillere (inntil i alt seks) kan etterregistreres.
 • Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er selvsagt mulig å supplere/endre lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til å delta i kvalifiseringen.
 • Frist påmelding: 21. mars 2024


Spilleberettigelse:

 • Medlem av NBF
 • Være norsk statsborger eller en «Bona Fide»-innbygger i Norge dvs. en person bosatt i Norge med annet statsborgerskap. Her gjelder det bestemte regler, se WBFs «Eligibility» reglement.
 • «Good standing»
 • Forplikte seg i forhold til reglement for internasjonal representasjon
 • Ingen uoppgjorte forhold til NBF
 • Forpliktelser og rettigheter: Se oppdaterte retningslinjer for kvalifisering – lenke kommer snart.

Økonomi:

 • Spilleavgift for kvalifiseringen 5. – 7. april er 1.000,- kr. pr. spiller. Spillere under 26 år (f. 1999 eller senere): 500,- kr
 • Overskuddet (startavgifter fratrukket arrangementskostnader) av kvalifiseringen går til laget som skal representere Norge i World Bridge Games
 • Spillere må selv betale alle kostnader knyttet til reise, overnatting og mat under mesterskapet
 • NBF dekker startavgift i World Bridge Games samt utstyrer lagene med landslagsskjorter