Årets bridgeildsjel 2024 - nominasjon

Årets bridgeildsjel 2024 skal nå utpekes.

Årets bridgeildsjel 2024 - nominasjon

Trinn 1 i valget er nominasjon; alle medlemmer kan nominere sin kandidat på nominasjonsskjemaet.
Nominasjonsperioden varer fram til 15. mai.

NB! Det er VIKTIG at man skriver en fydlig begrunnelse for at man har nominert den aktuelle kandidaten. Den er helt avgjørende for at juryen skal kunne velge vedkommende som en av finalistene - og for at medlemmer skal skjønne hvorfor de skal stemme på akkurat denne kandidaten.

Deretter trer en jury nedsatt av NBFs styre sammen, og velger 3-5 finalister blant de nominerte.

Til slutt stemmer NBFs medlemmer fram vinneren i ei online avstemning.