Oddbjørn Forseth

Notatet bygger på den kjennskap jeg har til Oddbjørn Forseth gjennom bridgemiljøet etter han flyttet til Rauland i 1983.

Oddbjørn er født i 1952 og vokste opp på Singås i Trøndelag. Han kom tidlig med i bridgen der.

I 1977 flyttet han og familien til Tretten i Gudbrandsdalen og han gikk straks inn i bridgeklubben der, både som spiller og i ledelsen.

I 1983 flyttet familien videre til Rauland. Der hadde det ikke vært bridgeklubb tidligere, men det var blitt spilt en del bridge i hjemmene. Oddbjørn arbeidet med å få til en klubb, og i november 1986 var prosjektet i gang. Klubben feiret 25 års jubileum 22.10.2011.

Rauland Bridgeklubb har vokst jevnt og trutt fram til nå, med Oddbjørn som primus motor. Utenom å spille, som han er svært glad i, har han og lagt opp til alle klubbkvelder og turneringer og ledet disse. Han er svært interessert i informasjonsteknologi og har sørget for at klubben er «up to date» på dette området.

Han har også holdt flere nybegynnerkurs og arbeidet for å skape og øke bridge interessen i lokalmiljøet.

Oddbjørn har vært sterkt plaget av kreft de senere år, men det er svært få ganger han ikke har lagt til rette og stilt opp på bridgekveldene.

Oddbjørn har vært formann i Midt-Telemark Bridgekrets en periode og senere etter sammenslåing, styremedlem i  Telemark Bridgekrets.

Jeg kjenner ingen som kvalifiserer bedre til å bli nominert som bridgeildsjel enn Oddbjørn Forseth.

For Rauland Bridgeklubb

Halvor Ø. Sandok