Bjørn Svela


Jeg vil med dette anbefale Bjørn Svela som årets ildsjel 2013.
Bjørn er født i 1959 og gikk på bridgekurs hos nå avdøde Lars Hetland i l976/77. Han spilte deretter bridge privat og var innom ulike klubber. I 1999 kom han til Klepp bridgeklubb, og var tidlig med som hjelper med utregningen på data.

Bjørn hadde gjennom sin private jobb lært seg mye om opplysning og informasjon via data, og dette overførte han på en god måte til nytte for Klepp bridgeklubb. Det er presentasjon av klubben, presentasjoner om hva klubben ønsker å stå for, og opplysninger om hva  som skjer på bridgefronten og hvor lokale bridgehelter har gjort seg bemerket i inn- og utland. Det har etter hvert utviklet seg til flere nettsider med informasjon som kan komme til nytte i hverdagen.Det krever mye arbeid å være a-jour med så mye stoff til hver tid, og enorm interesse.
Bjørn var også formann i Rogaland bridgekrets i en periode, og fikk da opp en nettside med mye opplysninger som ble fulgt opp og ajourført.  Han måtte slutte som kretsformann etter ett og et halvt år på grunn av helseproblemer.

Bjørn var formann i Klepp bridgeklubb i perioden 2007 til og med 2012, men var med i styret også før det. Han har vært turneringsleder hele tiden, og er det fortsatt. Det er flere som kjører opptil 3 mil hver vei til bridgekvelden.  De trenger ikke vente på resultatet, men kan bare starte hjemkjøringen straks de er ferdige, og slå opp på nettet når de kommer hjem. Der står både resultatliste og kortfordelinger og det hele.

Bjørn er sterkt opptatt av rekrutteringen til bridgen.  Det har vært oppe på bridgekvelden og minnet om vårt felles ansvar her.  Når det kommer nybegynnere til klubben blir disse vist fram, og det anmodes alle om å ta godt vare på dem og være til hjelp.

Bjørn hadde tidligere makker som han spilte med, men har sluttet med det for å være tilgjengelig om det skulle være nybegynnere eller andre som trenger hans hjelp.  Han synes det er viktig at nybegynnere får riktig makker.

Han fører ellers regnskapet via bridgemater.  Dersom det ikke er behov for spillerhjelp gis det resultatslipp før neste runde, som ekstra service.
Det er så god deltakelse på klubbkvelden (opptil 18 bord) at det spilles enkelte turneringer etter Monradmodellen. Dette fungerer utmerket.
Det var nylig en sterkt svaksynt dame som hadde gått på bridgekurs på Nærbø og ville prøve seg på Klepp. Dette fungerte ikke så bra for henne med så mange til stede (16 bord), så Bjørn kjører henne til Nærbø på deres klubbkveld på torsdagen hvor de spiller, og dette fungerer fint med 5-6 bord og kanskje noen hun kjenner fra kurset. (Avstanden mellom Kleppe og Nærbø er ca. 15 km hver vei ).

Medlemstallet er nesten tredoblet i perioden Bjørn Svela har vært turneringsleder i Klepp, til 84 medlemmer i dag.  Det er klart høyest i Rogaland bridgekrets.
Intensjonen om at alle bridgespillere, enten de er elitespillere eller svake eller middels, er gamle eller unge, skal ha en god opplevelse ved å spille i Klepp bridgeklubb, synes klart oppfylt. Dette skyldes i svært stor grad Bjørn Svela, som hver tirsdag kjøper inn det som skal selges på kvelden, forbereder spillelokalet, og tar i mot den enkelte på en god måte.
Ved å slå opp Klepp bridgeklubb på nettet så ser en hvilket arbeid Bjørn legger ned også der på flere nettsider.

Det er sårbart med ildsjeler om de skulle forsvinne, men la oss hylle ham i jubileumsåret (50 år) for Klepp bridgeklubb, hvor han også gjorde en fantastisk innsats – som vanlig, med fest og jubileumsturneringer.

Hilsen Reidar Laland, medlem nr. 493