2023 Lillian Lindberg


(Lillian Lindberg i midten flankert av president Åse Langeland (t.v.) og styremedlem Tonje Brogeland. Foto: NBF)

Lillian Lindberg er p.t. leder av Lørenskog BK, noe hun har vært i flere perioder. I løpet av tiden hun har ledet klubben har hun sørget for at klubben har gjennomført flere bridgkurs, som igjen har medført at klubben har fått flere medlemmer-spillere.

I tillegg har hun også sørget for at klubben stiller med folk i forbindelse med skolebridge (på ettermiddagene/kveldene) på Fjellhamar skole.

Ellers kan jeg nevne at hun også sørger for gratis vafler og/eller langpannekaker til hver spillekveld. Dette er noe hun selv baker. Kaffen er også gratis på spillekveldene.

Når det gjelder de nye kursmedlemmene kan jeg også nevne at hun har invitert de hjem til seg (privat)og har hatt opplæring av dem, hvor de har spilt med egne faddere fra klubben (som Lillian har ordnet med).

Til slutt kan jeg også nevne at Lillian sørget for at Lørenskog BK hadde spilling hver mandag på BBO under hele pandemi-perioden. Hun er med andre ord et eksempel til etterlevelse og bør etter mitt syn uten tvil, være en kandidat som bør bli nominert.

Nominert av: Pål Arne Vorren, Høybråten BK og Lørenskog BK