2021 Iwona Larssen

Iwona Larssen

(Fredrikstad BK og BK Misklikk)

Fantastiske turneringer hele uken.både på bbo og real Også formiddag bridge

Nominert av: Stig Johansson

Hun organiserer turneringer på realbridge og bbo i tillegg til å være en ressursperson i bridgemiljøet og har holdt spillingen i gang under pandemien.

Nominert av: Per Alf Braathen

Iwona (og hennes ektemann Magnus) har vært primus motor for å arrangere bridge på BBO og Realbridge i hele perioden. Hun stiller alltid opp, også ved f. eks. arrangement av rundekamper. Det arrangeres nå både på formiddagstid og kveldstid. På denne måten binder hun bridge-Norge sammen. At hun samtidig er elskverdigheten selv og sørger for at alle har makker gjør kandidaturet enda sterkere.

Nominert av: Sverre Johnsen

Har stilt opp og laget hyggelige turneringer på både BBO og RealBridge. samt hjulpet bridge klubber og still opp som td.

Nominert av: Anonym

Iwona Larssen har bidratt til å holde bridge levende under koronapandemien ved å skape og tilpasse møteplasser på dag- og kveldstid med turneringer på BBO og Realbridge. Har gledet mange, skapt spillglede og engasjement i de tusen hjem, Norge rundt. I 2021 har hun sammen med mannen Magnus og vennen Thor dannet onlinebridgeklubben Missklikk som er medlemsklubb i NBF. BK Missklikk støtter også rekrutteringsarbeid, øremerket juniorer, ved Missklikkfemmeren. Hurra for Iwona!

Nominert av: Kristin Linnigard

Hun står på for både bridgespillere og bridge. Spesielt under de tyngste fasene av pandemien har hennes innsats og væremåte vært av stor betydning for klubber hun selv er medlem av og for hele BridgeNorge i tider da det ikke har vært lov til å ta i en kortstokk. Hele året, hver bidige dag setter hun opp turneringer, er turneringsleder, veileder eller stepper inn når det trengs på både BBO og realbridge. Antagelig på begge plattformer til samme tid iblant også. Hun hjelper til så mange steder at det nærmest er håpløst å ha oversikt over alt hun bidrar med sett fra utsiden. Allikevel får hun det til å se så enkelt ut. Ikke nok med at hun gjør det praktiske, men måten hun utfører det på er bemerkelsesverdig. Hun ivaretar alles interesser på en trygg, vennlig og rettferdig måte som turneringsleder og spiller med de som kommer uten makker når det trengs. Ivaretagelsen ender ikke med det. Hun møter spørsmål knyttet til arrangementene med en oversikt og imøtekommenhet som forundrer og varmer på samme tid. Både underveis i og utenom turneringene. Denne innsatsen og gjennomføringen har enorm betydning for bridgen og oss som liker å spille bridge. Spesielt under pandemien har det vært nødvendig å ha muligheten til å gjøre noe en liker i hjemmet. Dette har Iwona bidratt til daglig, over flere år. Både under pandemi og i en "normal" hverdag. Takk.

Nominert av: André Hagen