2018 - Eva Hagen Årets Bridgeildsjel

Eva Hagen mottok prisen Årets Bridgeildsjel 2018 til trampeklapp under bridgefesten under Norsk Bridgefestival. Eva holdt takketale, og understreket viktigheten av å skape trivsel i klubben - også for de som er nye og usikre. 

Nominasjonsteksten:

Jeg vil gjerne nominere Eva Hagen til prisen Årets Bridgeildsjel.  

 Hun driver bridgeklubben Pass. I tillegg til å være turneringsleder, spiller hun også  gjerne med en makkerløs deltaker.
Hun er omsorgsfull – henter og bringer en spiller som er dårlig til bens, baker også kaker til spillerne og gjør det trivelig rundt seg.
Et smittende, godt humør dertil. Bingo!