2014

Turnering

Kortfil

PBN

Fasit

 21. januar    
 27. januar
 6. februar    

 12. februar

   
 12. mars    
24. mars     
 7. april  

 

 8. april    
 9. april    
 10. april    
 22. april    
 28. april  
 4. september    
10. september  
16. september  
22. september  
2. oktober  
8. oktober  
14. oktober  
20. oktober  
30. oktober  
5. november  
11. november  
17. november  
27. november