MP-treff

MP-treffet arrangeres av klubber (evt. kretser) mandag-torsdag, 5.-8. desember. MP-treffet er landsomfattende parturneringer for spillere som er medlemmer av NBF. Arrangører må være tilsluttet mesterpoengordningen.

Det benyttes forskjellige spillserier på de fire dagene, slik at spillere kan delta alle dager. Kretser/klubber kan gjerne arrangere alle dager.

Puljene arrangeres som simultanturneringer med 27 spill.
OBS: Den automatiske eposten som sendes ut med kortfiler sier at 24 spill teller, men i MP-treffet skal det spilles 27 spill. (Vi bruker samme påmeldingssystem)
Etter turneringa mottar arrangøren PDF med kommenterte spill - meldingsforløp, spilleføring og motspill er kommentert.
Vi er så heldig å ha fått GeO Tislevoll til å kommentere årets sett.

Alle som benytter Ruter, gjennomfører turneringen på samme måte som simultanturneringene.
Øvrige arrangører sender slipper og startliste til NBF.

Påmelding foretas på Klubbadministrasjon under Simultanturneringer. (Pass på at E-post for mottak av spillfiler er registrert under klubbinformasjon.)

Det kan spilles 3-bords serieturnering (3x5 + 2x6 spill), 4-bords Howell (3 spill i én runde), 5-bords Howell med fra 9 til 16 deltakende par, 9-bords Mitchell med 17 eller 18 par eller avbrutt serieturneringer med 9 runder â 3 spill. Hver arrangør kan arrangere flere puljer samme dag.

Opplegg for turneringene med spillfiler, slipper og startlister sendes fra NBFs kontor. (Slipper og startlister er bare aktuelle for de arrangørene som ikke benytter Ruter.) Arrangøren er ansvarlig for at turneringen gjennomføres på en forsvarlig måte. Spillene må dubleres på forhånd under kontroll.

Kretspoeng i her pulje og forbundspoeng på landsbasis etter tabell O i «Regler for norske mesterpoeng». Klubbpoeng utdeles ikke. Poengene registreres direkte i NBFs database for hver enkelt spiller.

Premiering totalt for hver dag vil være avhengig av deltakelsen. Arrangøren fastsetter
startkontingent, hvorav kr 120 pr. par tilfaller NBF. Startkontingenten faktureres av NBF - ikke overfør penger før faktura er mottatt. Turneringsfil fra Ruter eller slipper og startliste sendes inn til NBF senest dagen etter turneringen.